Grade skladište gasa bez dozvole


05. novembar 2013. PRIVREDA – Tek posle prijave građana, posle gotovo dva meseca od početka posla, građevinska inspekcija zaustavila je radove na obali Dunava, gde preduzeće “Petrol LPG” gradi skladište tečnog naftnog gasa sa 20 podzemnih rezervoara, ali bez građevinske dozvole.

Meštani Plavinca podneli su Ministarstvu građevine prijavu protiv investitora zbog nedozvoljene gradnje skladišta eksplozivnog i toksičnog gasa kod zapadne kapije Stare železare koje, kako navode, predstavlja opasnost po život i zdravlje građana.

Načelnik Odeljenja za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne i inspekcijske poslove Dragan Krstić nije želeo da komentariše ovaj slučaj, iako, kako kaže, ne vidi ništa sporno.

– Postoji lokacijska dozovola, imaju sve moguće saglasnosti, sva neophodna dokumenta, čeka se samo jedna overa, i zašto ne bi počeli sa radovima? Uostalom, Planom detaljne regulacije, usvojenim na Skupštini, ovde je planirana gradnja distributivnog centra za TNG – kaže načelnik nadležne gradske službe.

Međutim, istog mišljenje izgleda nije bila i građevinska inspekcija kojom Krstić rukovodi.

Jer, inspekcija je, po prijavi, 28. oktobra, zapisnikom naložila da se radovi, koji su počeli 9. septembra, obustave do dobijanja građevinske dozvole. U zapisniku, ipak, nema roka za pribavljanje dozvole.

Ono što je još sporno jeste činjenica da je lokalna samouprava izdala lokacijsku dozvolu za gradnju tri podzemna rezervoara po 150 kubnih metara. Na gradilištu je do sada postavljeno 18 rezervoara, što nije konstatovano zapisnikom građevinskog inspektora.

Takođe, u lokacijskoj dozvoli navedeno je da se “ne planira faznost u realizaciji gradnje objekata”. Ipak, u rešenju MUP kojim se daje saglasnost na tehničku dokumentaciju, navedeno je da je izgradnja TNG centra predviđena u više faza, kao i da će se graditi 20 rezervoara.

Za skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona, građevinsku dozvolu može da izda jedino Ministarstvo građevine.

Zanimljivo je da je sve rađeno ekspresno. Zahtev za lokacijsku dozvolu podnet je 4. septembra, a radovi su počeli pet dana kasnije. Odsek za zaštitu životne sredine izdao je rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje prve faze distributivnog centra za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa.

Izvor: novosti.rs