Grad vraća ono što je preplaćeno


09. februar 2015. DRUŠTVO – Izvor: Večernje novosti – Grad je spreman da nađe način i vrati novac za boravak dece u vrtićima, koji je roditeljima nezakonito obračunavan u visini od 40, umesto 20 odsto od ekonomske cene. Obećanje je stiglo posle najave više stotina roditelja da će tužiti grad i tražiti svoj novac – sa kamatom.

Nezadovoljni ljudi tvrde da im se, od 2010, nezakonito naplaćuje dvostruko više novca od ekonomske cene na osnovu odluke organa grada. Pre tužbi, tražili su mirno rešenje spora, pa su se nedavno sreli i sa gradonačelnicom Jasnom Avramović.

– Ona zakon tumači isto kao i mi, pa smatra da bi šteta trebalo da bude nadoknađena. Obećala je da će slučaj izneti pred gradsku Skupštinu, koja mora da odobri povraćaj novca – kaže Nenad Grbić, predstavnik oko 400 nezadovoljnih roditelja.

Svi koji su za boravak dece – od 2010. do danas – plaćali punu cenu vrtića, već od danas mogu da podnesu zahtev na posebnom šalteru u Gradskoj upravi, a postignut je dogovor i da se formira posebna radna grupa.

– Na osnovu podnetih zahteva, članovi ovog tela obaviće uvid u dosije svakog deteta, te sačiniti izveštaj o tome koliko novca treba da se vrati, “prebije” sa dugom ili će se smatrati preplatom. U svakom slučaju, povraćaj će biti u ratama, s obzirom na to da bi isplata odjednom blokirala budžet – navodi Grbić.

O kolikoj sumi je reč, dakle, tek treba da bude ustanovljeno. Roditelji smatraju da je za svako dete plaćeno oko hiljadu evra više. U vrtiće, inače, ide oko 2.500 mališana, a za oko 1.300 roditelji plaćaju punu cenu…

Ukoliko se obećanja ne ispune, nezadovoljni ljudi kažu da neće odustati od tužbi, a od Ustavnog suda tražili su i ocenu zakonitosti gradske odluke, jer u Smederevu ima različitih tumačenja propisa, pa i tvrdnji da su akti koji regulišu ovu oblast u koliziji.

– Odluku o ceni i skali doneli su organi lokalne samouprave, a mi smo, kao ustanova čiji je osnivač grad, dužni da je se pridržavamo – kaže direktorka PU “Naša radost” Mirjana Ćosić, odbacujući svaku ličnu i odgovornost ustanove na čijem je čelu.