Galerija savremene umetnosti Smederevo


Galerija savremene umetnosti Smederevo pokrenuta je 1999. godine pod nazivom Gradska galerija. Odlukom SO Smederevo iz 2001. godine pripojena je Muzeju u Smederevu, i od tada funkcioniše kao zaseban sektor ove ustanove.

Koncept Galerije savremene umetnosti Smederevo zamišljen je kao dinamičan i potpuno nekoherentan sistem, u smislu prezentacije najraznovrsnijih tendencija i postupaka.

Umetnički okvir u kome se dosadašnji program Galerije kretao, a na kome će Galerija i ubuduće istrajavati, išao je od (post)konceptualnog umetničkog pristupa i radikalnih jezičkih stavova preko tradicionalnih medija slike i skulpture na kojima se eksperimentiše, do klasičnih izražajnih jezika visokog kvaliteta (mozaik, kolaž, fotografija, crtež, slika i skulptura).

Osnovni kriterijumi u kreiranju programa Galerije su: prezentacija značajnih autora današnje srpske umetničke scene, grupa i pojava, ali i predstavljanje umetnika iz drugih zemalja, čime se potvrđuje otvorenost i komunikativnost programa, što je u osnovi i prirodi same umetnosti.

Podjednaka važnost daje se mladim umetnicima, umetnicima koji tek započinju svoju afirmaciju na umetničkoj sceni, ali koji istovremeno pokazuju veru u autonomiju umetničkog izraza.

Program Galerije kreiraju kustosi – Milan Marković, šef Galerije i Nataša Kuzmaonović, u saradnji sa članovima Umetničkog saveta Galerije, koji radi u sastavu: mr Rodoljub Karanović, mr Tatjana Ilić, mr Radoš Antonijević i istoričarka umetnosti Maida Gruden. Program se kreira za period od godinu dana unapred. Konkurs za dodelu izlagačkih termina otvoren je tokom cele godine, a prijem prispelih zahteva vrši se na dan 31. decembra tekuće godine.