Dva i po miliona za digitalizaciju bioskopa


16. decembar 2013. KULTURA – Upravni odbor (UO) Filmskog centra Srbije (FCS) usvojio je predloge komisija po kojima je na dva konkursa raspodeljeno oko 150 miliona dinara za sufinansiranje u kategoriji „stimulacije kvaliteta, gledanosti, distribucije i razvoja tehničke baze (bioskopa)“, kao i za „proizvodnju manjinskih koprodukcija“.

Za razvoj tehničke baze (bioskopa) konkurisalo je 14 prikazivača. Centar za kulturu Smederevo dobio je 549.000 dinara. Kriterijum za dodelu sredstava po ovom osnovu bio je broj gledalaca domaćeg filma.

Pored planiranog budžeta od 24 miliona za istu kategoriju obezbeđena su dodatna sredstva od 25 miliona i uložiće se za širenje i osavremenjivanje prikazivačke mreže. Za nabavku audio i digitalne opreme i realizaciju programa u saradnji sa FCS Centar za kulturu Smederevo dobiće 2 miliona dinara. Ova odluka je doneta na osnovu sledećih kriterijuma: procenat učešća domaćeg filma u repertoaru i broj gledalaca u zavisnosti od broja sedišta, geografska lokacija bioskopa (udaljenost od drugih bioskopa), kvalitet tehničke dokumentacije i investicionog plana, učešće drugih investitora, usklađenost sa zahtevima Europasinemas, kvalitet plana – buduće programske orijentacije.

Dakle, ukupna suma namenjena Centru za kulturu Smederevo za osavremenjavanje bioskopa je 2.549.000 dinara.

Predloge komisije saopštila je i obrazložila rediteljka Andrijana Stojković. UO ih je jednoglasno usvojio, uz napomenu da nije reč o nagradama za trošenje već o sredstvima za ulaganje u buduće projekte, o čemu će sa svakim dobitnikom FCS potpisati ugovor, a zatim kontrolisati realizaciju. Predsednik UO Dejan Karaklajić istakao je da je konkurs za stimulaciju objavljen prvi put od osnivanja FCS i da je to dobar korak da se podrži ne samo snimanje filmova, već i njihova distribucija i prikazivanje, jer su to sastavne grane svake kinematografije.

Ovaj iznos je samo deo sredstava koji je potreban za nabavku kompletne digitalne 3D opreme. Prioritetni zadatak Centra za kulturu Smederevo u 2014. godini biće obezbeđivanje preostalog potrebnog iznosa za digitalizaciju našeg bioskopa. U tom pogledu očekuje se pomoć grada Smedereva, kao i Ministarstva kulture Srbije.