Centar za kulturu – Smederevo


Misija Centra je kulturna, moralna i duhovna dekontaminacija društva, podizanje kvaliteta života i stepena građanske i ekološke svesti.

Centar za kulturu Smederevo (ranije Dom kulture) osnovan je 1982. godine.

Pod imenom Centar za kulturu Smederevo posluje od aprila 2001. godine.

ORIJENTACIJA

* očuvanje kulturne baštine
* otvaranje prema evropskim i svetskim umetničkim tokovima
* traganje za novim umetničkim formama i sadržajima
* povezivanje sa evropskim i svetskim kulturnim institucijama