Bolji položaj invalida na tržištu rada


22. septembar 2012. DRUŠTVO -U Gradskoj upravi juče je održan Okrugli sto na temu “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou u Republici Srbiji”.

Skupu su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija osoba sa invaliditetom, javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Smederevo, kao i predstavnici firmi koje su zaposlile osobe sa invaliditetom.

Organizatori skupa bilo je Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u saradnji sa Centrom za orijentaciju društva i Beogradskim centrom za ljudska prava.

U cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom kroz projekat “Promocija inkluzivnog tržišta rada za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji”, tokom prošle i ove godine praćen je proces kvalitativnog uključenja invalida u oblasti rada i zapošljavanja.

Pažnja je usmerena na primenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Koalicije organizacija resorno zaduženih za ovu problematiku iz Majdanpeka, Vranja, Aleksandrovca, Smederevske Palanke, Velike Plane, Smedereva, Užica i Novog Kneževca aktivno učestvuju u pripremi godišnjih izveštaja u oblasti zapošljavanja invalida kroz monitoring na lokalnom nivou gradova i opština u kojima rade.

Krajem ove godine biće završen drugi po redu izveštaj koji ima za cilj da prikaže situaciju u ovoj oblasti na lokalnom nivou, da ukaže na nedostatke i formira preporuke za poboljšanje trenutne situacije.

Cilj zajedničke diskusije na Okruglom stolu bila je razmena iskustava i stavova i formiranje smernica za dalje poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

Ovaj projekat finansira Evropska unija kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava.

Izvor: smederevo.org.rs