Železaru hteli da ugase još 80-ih


08. oktobar 2013. PRIVREDA – Izvor: Agencija Beta – Ekonomista Stojan Stamenković izjavio je da je Železara Smederevo bila kandidat za gašenje još pre 30 godina.

Stamenković je izjavio da su “licne karte” preduzeća pravljene i pre 30 godina, u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i da je tada prvi kandidat za gašenje bila Železara Smederevo.

Na predstavljanju biltena “Makroekonomske analize i trendovi”, Stamenković je rekao da su “licne karte” preduzeća rađene u (saveznoj) vladi Milke Planinc, čiji je bio savetnik, kako bi se videlo stanje privrede, posebno velikih sistema.

“Tada je prvi kandidat (u Srbiji) za gašenje bila Železara u Smederevu, ali politički to nije bilo izvodljivo. Sada, 30 godina posle, mi imamo isti problem”, rekao je on.

Stamenković je napomenuo da je svaka tadašnja republika imala svoje gubitaše i istao da je to izgledalo malo drugačije i da je država tada inflacijom zatrpavala te gubitke.

“Rezultat smo u krajnjoj liniji videli u onoj prvoj hiperinflaciji 1989. godine, kao i kad uzmete deceniju od ’79. do ’89, u kojoj je moralo da se sanira javni dug po aranžmanu sa MMF-om, tada je per kapita rast BDP-a bio nula godisnje”, rekao je on.

Dodao je da je tada propalo 12,5 milijardi dolara devizne štednje kroz kursne razlike kapitala.

“I onog trenutka kad je politička nestabilnost došla u devedesetoj godini (prošlog veka) bankarski sistem je morao da raspadne”, rekao je koordinator istrazivačkih projekata MAT-a Stojan Stamneković.

Mesečni bilten “Makroekonomske analize i trendovi” izdaje Ekonomski institut, uz podrsku Privredne komore Srbije.

Ministar privrede Saša Radulović izjavio je danas da stanje “ličnih karti” javnih preduzeća pokazuje na koliko niskom nivou je upravljanje javnim sektorom u Srbiji.