Završena prva faza obnove kapele Dine Mančića


Završena je prva faza radova na obnovi kapele Dine Mančića na Starom groblju u Smederevu, prenosi Podunavlje.info.

U okviru realizacije Projekta konstruktivne sanacije i restauracije fasada kapele Dine Mančića na Starom groblju u Smederevu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, završena je prva faza radova koja je započela krajem građevinske sezone 2017. godine, da bi nakon prekida zbog nepovoljnih vremenskih uslova i specifičnosti vrste građevinskih radova kao što su zamena krovnog pokrivača od bakarnog lima i likorezački radovi, bila nastavljena tek sredinom 2018. godine.

Prva faza radova na restauraciji kapele Dine Mančića obuhvatila je hitne radove na statičkoj sanaciji objekta koji je bio u potpunosti rastrešen i sklon urušavanju. Zbog velikih pukotina na kupoli bilo je neophodno rušenje i preziđivanje kalote i izrada armirano-betonskog prstena, kao i zamena krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, prezidani su venci, izrađeni su šabloni i kalupovi za vučenu i livenu plastiku, malterisane su fasade tambura, zamenjeni prozori na tamburu kupole, sanirana je kamena sokla i stepenište i izrađena armirano-betonska nadvratna greda.

Radove je pod stručnim i konzervatorskim nadzorom Regionalnog zavoda izvodilo Privredno društvo za izgradnju, obnavljanje i rekonstrukciju građevinskih objekata „KOTO“ d.o.o. iz Beograda kao nosilac posla i Privredno društvo „Bajica“ d.o.o. iz Smedereva kao člana grupe. Finansijska sredstva za realizaciju prve faze radova u iznosu od 2.977.047,60 dinara obezbeđena su u budžetu Grada Smedereva.

Kapelu smederevskog dobrotvora i zadužbinara Dine Mančića (1831-1882) projektovao je arhitekta Aleksandar Bugarski, autor Okružnog načelništva u Smederevu u kome se danas nalaze Viši i Osnovni sud, ali i reprezentativnih zdanja u Beogradu poput Narodnog pozorišta i Dvora, odnosno današnje Skupštine grada Beograda.

Objekat je sagrađen 1884. godine kada je Bugarski već bio priznat i veoma cenjen arhitekta. Nalazi se u neposrednom okruženju srednjovekovne crkve Uspenja presvete Bogorodice, a izgrađena je kao monumentalna nadgrobna kapela u neovizantijskom stilu.

Ovo izuzetno skladno arhitektonsko ostvarenje, savršenih proporcija i veoma bogate i raznovrsne arhitektonske dekoracije, iako malih dimenzija, predstavlja jedno od najuspešnijih rešenja arhitekte Bugarskog, ali je ujedno i jedna od najreprezentativnijih kapela u čitavoj Srbiji.

Izvor: Danas