Voda kod Jugova nije za kupanje


18. jul 2011. DRUŠTVO- Mikrobiološka neispravnost vode za kupanje registrovana je prilikom poslednjeg uzorkovanja vode iz Dunava sa kupališta na Jugovu i sa Šalinačkog jezera u Smederevu.

U najnovijim uzorcima registrovana je koncentracija bakterija iznad maksimalno dozvoljene, pa se ove vode ne preporučuju za kupanje i rekreaciju, izjavila je doktor Teodora Marjanović, lekar specijalista higijene u Zavodu za javno zdravlje u Požarevcu.

“Broj koliformnih bakterija je 38.000 u litru vode”, precizirala je Marjanovićeva i dodala da, kod voda druge klase, maksimalno dozvoljena koncentracija iznosi 20.000 bakterija po litru.

Reka Dunav je na osnovu Uredbe o kategorizaciji i klasifikaciji voda svrstana u drugu klasu vodotoka.

Dinamika uzorkovanja vode je jednom mesečno, a u toku leta je dva puta kontrolisana – poslednji put 7. jula. O neispravnosti vode za kupanje odmah je obaveštena Ekološka inspekcija u Smederevu.

Kontrolisana je takođe i ispravnost vode na bazenima na Sportskom centru u Smederevu i ona je, prema rečima doktorke Marjanović, bezbedna po zdravlje i preporučuje se za kupanje i rekreaciju.