Viši sud u Smederevu tvrdi da je gradonačelnica prekršila ovlašćenja


05. oktobar 2015. DRUŠTVO – Izvor: Politika – Povodom optužbi gradonačelnice Smedereva Jasne Avramović na račun rada smederevskog pravosuđa, iznetih u nedavnom intervjuu u „Politici”, oglasio se Viši sud u tom gradu pred kojim je Avramovićeva dva puta pravosnažno osuđena na kaznu zatvora zbog primanja mita prilikom dodela invalidskih penzija, ali ju je Apelacioni sud oslobodio optužbi.

Pozivajući se na činjenicu da je nezavisnost sudstva pravna vrednost najvišeg ranga, zajamčena od države, zaštićena Ustavom i zakonima, te da je dužnost svih državnih organa da je poštuju, Viši sud u Smederevu smatra da je gradonačelnica „neprimerenim komentarisanjem direktno prekršila načelo nezavisnosti i samostalnosti sudske vlasti”.

U saopštenju za javnost objavljenom na sajtu ovog suda navodi se da je Avramovićeva prekršila i ovlašćenja gradonačelnika propisana Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Citirajući izjavu Jasne Avramović: „Ja kao gradonačelnik imam pravo da komentarišem rad svake institucije. Smederevsko pravosuđe radi loše i ja ću se boriti da takav sudija ne bude sudija, da će uslediti neke reforme i neću stati”, Viši sud u Smederevu navodi da je vrednovanje rada sudija regulisano Zakonom o sudijama na osnovu kriterijuma koje određuje Visoki savet sudstva.

„Iznošenje eventualnih primedbi koje se odnose na rad sudija u sredstvima javnog informisanja ne predstavlja zakonom predviđeni postupak za vrednovanje sudija”, kaže se u saopštenju. Sud dalje navodi da je Avramovićeva koristeći pravo da zahteva izuzeće sudije iznela izvesne tvrdnje o njegovoj političkoj angažovanosti i to je bio jedini način na koji je predsedniku suda signalizirano da „on radi politički”.

„Odredbama člana 30. Zakona o sudijama propisano je da sudija, između ostalog, ne može biti član političke stranke niti politički delovati na drugi način. Međutim, sudija može u toku radnog vremena, po odobrenju predsednika suda, da učestvuje u radu stručnih tela obrazovanih u skladu sa posebnim propisima i radnih grupa za izradu zakona i drugih akata, u koje spada i Statut grada”, navodi predsednica Višeg sud u Smederevu, Slađana Bojković.

Da podsetimo, Jasna Avramović je tokom trajanja sudskog postupka pred ovim sudom od predsednice Bojković zatražila izuzeće sudije Dragoslava Milanovića, tvrdeći da je on „eksponent DS-a i da je proces protiv nje politički”. Te tvrdnje potkrepila je navodima da je sudija Milanović svojevremeno bio član gradske komisije za izradu Statuta grada, ali da ga je, navodno, delegirala Demokratska stranka. Bojkovićeva je tada donela rešenje kojim odbija izuzeće sudije Milanovića.

Apelacioni sud u junu ove godine, nakon više od osam godina suđenja, pravosnažno je oslobodio Jasnu Avramović svih optužbi. Prethodno ju je sudsko veće na čelu sa sudijom Dragoslavom Milanovićem dva puta osudilo na 15 meseci zatvora za primanje mita dok je radila kao lekar, tj. načelnik Infektološkog odeljenja smederevske bolnice.

Piše: O. Milošević