Verica Kalanović u Saraorcima


03. april 2012. DRUŠTVO – Formiranjem novih opština građani mogu na brži i lakši način do zadovoljenja svojih potreba.

Decentralizacija Srbije je ono za šta se zalažu Ujedinjeni regioni Srbije.

Ovo je, pored ostalog, rekla Verica Kalanović, na mini konvenciji održanoj u Saraorcima.

Rekla je i da meštani moravskog kraja moraju da imaju svoju opštinu, svoj dom zdravlja, dom kulture, sportski centar, centar za stara lica.

URS kao i Moravska liga koja je zajedno na listi za odbornike u Skupštini Grada zalažu se i za veću brigu o mladima, jačanju sela kroz stimulativna bezpovratna sredstva, povoljnije kredite, stvaranje jednake šanse za sve građane.