Uskoro uređenje nekih fasada


01. april 2013. DRUŠTVO – U ponedeljak je održana 60. sednica Gradskog veća grada Smedereva.

Članovi Gradskog veća prihvatili su Nacrt, utvrdili Predlog i predložili Skupštini grada Smedereva da usvoji Odluku o osnivanju JP Sportski centar Smederevo.

Odbornicima će biti predložena i Odluka o pravima i oblicima socijalne zaštite, kao i Odluka o načinu ostvarivanja prava na povlašćenu vožnju za korisnike sa teritorije grada Smedereva.

Takođe je prihvaćen Nacrt operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji grada Smedereva za 2013.godinu, uz dopunu da će, u slučaju personalnih promena, važiti funkcija, a nadležna služba GU je zadužena da ažurira podatke.

Većnici su u ponedeljak dali saglasnost na izmene i dopune programa poslovanja JKP Čistoća za 2013.godinu, na Izveštaj o stanju životne sredine na teritoriji grada Smedereva za 2012.godinu i prihvatili Informaciju o pripremama za prolećnu setvu na teritoriji grada Smedereva u 2013.godini.

Iz nadležnosti Gradskog veća, prihvaćen je Predlog za isplatu naknada za rad komisija, biračkih odbora i radnika ustanova koji su dežurali za vreme izbora za savete 37 mesnih zajednica na 77 biračkih mesta u nedelju, 31.marta 2013.godine.

Obrazovana je i Komisija za izbor objekata za uređenje fasada, čiji je zadatak da, u skladu sa propisima, raspiše konkurs i sačini predlog Programa za uređenje fasada na objektima, koji će dostaviti Gradskom veću na razmatranje.