Uskoro klimatizovana sva vozila javnog prevoza


25. jun 2013. DRUŠTVO – Gradsko veće je donelo Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Smederevo, oslanjajući se na novu Uredbu Vlade Republike Srbije koja reguliše ovu oblast i predložiće je odbornicima na usvajanje.

Prihvaćen je Nacrt, utvrđen Predlog i predloženo Skupštini grada Smedereva da donese Odluku o gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Smedereva. Preporuka je da se u roku od dve godine izvrši klimatizacija svih vozila za prevoz putnika.

Takođe je prihvaćen Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Smedereva za 2013. godinu. U Smederevu je 2.157 hektara zemljišta u državnoj svojini. Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dala je saglasnost na Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Smedereva za 2013. godinu.

Usvojen je Izveštaj o rezultatima sprovedenih izbora za članove saveta mesnih zajednica u gradu Smederevu, održanih 31. 03. 2013. godine i ponovljenih izbora za izbor članova Saveta MZ Vučak 14. 04. 2013. godine i predložen Skupštini grada na usvajanje.

Gradsko veće se saglasilo sa dopunjenim Izveštajem o radu i poslovanju za 2012. godinu Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo.

Usvojen je dopunjeni Izveštaj Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju, sa opširnijom informacijom o ličnim dohotku sa kvalifikacionom strukturom, uz predložene mere za rešavanje nagomilanih finansijskih problema. Zaključak je da se situacija predoči institucijama višeg ranga i traži pomoć za rešavanje ovog stanja.

Prihvaćen je dopunjeni Izveštaj o poslovanju Apoteke „Smederevo“ u Smederevu. Preporuka gradonačelnice je da se, u skladu sa merama racionalizacije i štednje, u drugoj polovini godine ne isplaćuju stimulacije, osim u izuzetnim slučajevima, a sredstva da budu namenjena borbi za povećanje nataliteta i kupovinu vozila Službe hitne pomoći.

Skupštini grada je predložen i dopunjeni Izveštaj o finansijskom poslovanju Ustanove Smederevsko odmaralište na Rtnju za 2012. godinu i dopunjeni izveštaji o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Centra za kulturu Smederevo.

Na sednici Gradskog veća doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izboru projekata u kulturi koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2013. godini, uz preraspodelu sredstava u korist međunarodnih manifestacija.

Prihvaćeno je Rešenje o davanju saglasnosti na predlog Odluke o izboru pružaoca usluge besplatnog obroka (Narodne kuhinje) na teritoriji grada Smedereva, a ponuda, koju je jedini dostavio Crveni krst, uvećana je sa prošlogodišnjih 35 na 40 dinara po obroku, bez PDV-a.

Većnici su se saglasili sa odlukama Upravnog odbora JKP Vodovod Smederevo o dodeli ugovora za javne nabavke za „Frekventni regulator za PPV Godominsko polje“ i „Projektovanje kanalizacione mreže u naselju Lipe“.

Utvrđen je i Predlog mera za poboljšanje naplate izvornih javnih prihoda budžeta grada Smedereva. Ukupna dugovanja poreskih obveznika po osnovu poreza na imovinu pravnih lica, lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, sa obračunom duga na dan 31. 05. 2013. godine iznose oko 220.000.000,00 dinara.

Izveštaj o količini goriva koje je utrošeno u toku 2012. godine i za prvih pet meseci u 2013. godini JKP Čistoća Smederevo, u vezi sa Zaključkom Gradskog veća grada Smedereva broj 037-298-1/2013-07 od 30. 05. 2013. godine. Konstatovana je tendencija smanjenja potrošnje goriva u ovoj godini. U vezi sa Izveštajem o količini goriva koje je utrošeno u toku 2012. godine i za prvih pet meseci u 2013. godini JKP Parking servis Smederevo, predloženo je da se vozila stave na vanredni tehnički pregled kako bi se utvrdila potrošnja goriva.

Kao dopunska tačka dnevnog reda našla se i informacija koju je preneo pomoćnik gradonačelnika za sport, a u vezi sa ponudom Košarkaškog kluba „Mega Vizura“ da Smederevo bude domaćin u utakmicama Jadranske i Super lige Srbije u sezoni 2013/2014. god.

Prihvaćene su informacije i izveštaji o pojavi grada i sugradice sa obilnom kišom i štetama na usevima i zasadima prouzrokovanim gradom na dan 25.05.2013. godine, 26. 05. 2013. godine, 30. 05. 2013. godine i 10. 06. 2013. godine na teritoriji grada Smedereva.

Gradsko veće je prihvatilo Informaciju u vezi sa poslovnim prostorom na Trgu republike 1-3 (bivši „Perper“), a u vezi sa Zaključkom Gradskog veća grada Smedereva, broj 020-191-1/2013-07 od 30. maja 2013. godine.

Prihvaćena je Informacija o otkupu ranog voća na teritoriji grada Smedereva za 2013. godinu, uz preporuku poljoprivrednim proizvođačima da se blagovremeno informišu o otkupljivačima, a gradonačelniku da uputi urgenciju Republičkoj poljoprivrednoj i tržišnoj inspekciji, u cilju pojačane kontrole otkupnih stanica na području grada Smedereva.

Članovi Gradskog veća razmatrali su i zahtev Privrednog društva „KONDOR I“ doo Smederevo za povraćaj dela poreza na prenos apsolutnih prava.