Uništen deo periodike u Narodnoj biblioteci Smedereva


10. mart 2017. DRUŠTVO – Izvor: RTS – Zbog izlivanja vode u Narodnoj biblioteci Smedereva, početkom prošlog meseca, uništen je deo periodike. Otpisano je i pet godišnjih izdanja Politike i sedam izdanja Birbe. Uz to, i brojne druge publikacije završiće u reciklaži.

Iako nisu u obavezi da čuvaju i koriče listove Politike, Borbe i Službenog glasnika, oni to rade u skladu sa odlukom koja je pre devet decenija doneta na nivou biblioteke.

Oštećena periodika je otpisana u skladu sa zakonom i pravilnikom i poslata  je na reciklažu. Zavičajna periodika nije stradala, jer se čuva u posebnim uslovima i dostupna je samo u prostorijama biblioteke. Od 1875. godine do danas u Smederevu je izlazilo više od 180 naslova.

Fond stare i retke periodike broji 18 naslova i oni uživaju zaštitu kao kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Ceo fond zavičajne periodike je digitalizovan i na taj način dostupan svima, a stara i retka periodika, kao i zavičajna, 24. aprila, biće predstavljena posetiocima na dan biblioteke.

Inače, Narodna biblioteka u Smederevu ima osam hiljada korisnika i više od 300 hiljada publikacija na pet odeljenja.