Ujedi pasa ispraznili kasu Smedereva


U Smederevu je značajno porastao broj zahteva za naknadu štete zbog ujeda pasa lutalica, a građanima Smedereva je prošle godine radi toga isplaćeno više od pet miliona dinara.

Tokom 2010. godine podneto je tri puta više zahteva radi naknade štete zbog ujeda pasa lutalica nego 2009. godine, a iz gradske kase je isplaćeno tri miliona dinara više nego godinu ranije, ukupno oko pet miliona dinara.

Iz službenih evidencija Gradskog javnog pravobranilaštva Smederevo proizilazi da su u toku 2009. godine podneta 44 zahteva radi naknade štete, sačinjena su 43 sudska poravnanja po kojima je građanima isplaćeno oko 1,8 miliona.

Za prvih devet meseci 2010. godine, podneta su 63 zahteva više nego u celoj 2009, od čega je isplaćena naknada za 77 sudskih poravnanja u ukupnom iznosu oko 2,85 miliona dinara.

Samo za poslednja tri meseca prošle godine podneto je 60 zahteva za naknadu štete zbog ujeda pasa lutalica, a na ime naknade vansudskim poravnanjem isplaćeno je više od dva miliona dinara.

Uobičajena naknada za odrasle osobe je 30.000, a za decu 50.000 dinara, osim jednog slučaja za više ujeda i polomljenu nogu kada je isplaćeno 170.000 dinara.

Zahtevi za ovu vrstu naknade štete podnose se Gradskom javnom pravobranilaštvu sa propratnom dokumentacijom koja podrazumeva medicinski izveštaj o povredi i druga dokumenta.