U Železari 4547 zaposlenih, prosečna zarada 73 hiljade dinara


Prema podacima do kojih je došao portal Podunavlje.info, na kraju prvog kvartala ove godine u kompaniji HBIS Group Srbija Iron & Steel d.o.o, bila su zaposlena 4964 radnika, od kojih u Smederevu 4547, u Šapcu 350 i u Kučevu 67.

Prosečna neto zarada u tom periodu na nivou kompanije iznosila je 72.847 dinara. Smederevo prednjači sa 73.196,93 dinara (102.328,10 bruto), u Šapcu je zarada iznosila 71.608,70 (100.039,86 bruto) i u Kučevu 55.980,96 (77.733,90 bruto) dinara.

U istom periodu (prva tri meseca 2018. godine), u radni odnos je primljeno sedam osoba. Od tog broja, jedan zaposleni na neodređeno vreme i šest na određeno vreme, svi u Smederevu.

Kompaniju je u prvom kvartalu (01.01.2018-31.03.2018. godine) napustilo ukupno 48 zaposlenih, u Smederevu najviše – 39, a devetoro u ograncima u Šapcu i Kučevu.

U Smederevu je 14 zaposlenih napustilo fabriku na lični zahtev i sporazumno, 12 po osnovu starosne penzije, pet po osnovu invalidske penzije, dva otkaza ili isteka ugovora, dok je šestoro preminulo.

Izveštaji sa navedenim podacima, u koje je portal Podunavlje.info imao uvid, kvartalno se dostavljaju reprezentativnim sindikatima.

Izvor: Danas