Tribina “Zbog čega nam je Tesla danas potreban i važan?”


06. februar 2017. KULTURA – Izvor: Danas – U okviru naučno-obrazovnog programa, u Centru za kulturu Smederevo, u utorak, 7. februara, biće održano predavanje Zbog čega nam je Tesla danas potreban i važan?

Predavanje bi trebalo da ukaže na bitne činioce i aspekte životnog i naučnog razvojnog puta Nikole Tesle koji ga čine inspirativnim i značajnim za čoveka današnjice.

Viši kustos u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, Zorica Civrić, u svom izlaganju, posvetiće pažnju njegovim revolucionarnim pronalascima i izumima koji su trajno uticali na čovečanstvo kao što su obrtno magnetno polje, polifazni sistem, asinhroni motor, Teslin transformator, sistem prenosa električne energije na daljinu. Publici će biti predstavljene i okolnosti u kojima se Tesla bavio svojim istraživanjima, da na osnovu predočenih uslova napravi poređenje sa savremenim civilizacijskim, tehnološkim okolnostima i donese zaključak o mestu naučnog i idealističkog pregalaštva.

Kao važne dimenzije Teslinog rada i odnosa prema nauci, biće istaknuti njegova visoka etičnost, njegov humanizam, okrenutost unapređenju kvaliteta čovekovog života, odgovornost prema budućim generacijama, koji i danas mogu predstavljati uzor za svakoga ko se bavi naukom, tehnologijom, problematikom energije i njenog optimalnog korišćenja. Vizionarske Tesline ideje, kao što je sistem bežičnog prenosa energije, takođe će biti tematizovane tokom programske večeri, a ulaz na program je slobodan.

Zorica Civrić diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radila je kao kustos Muzeja Nikole Tesle u Beogradu, gde je, pored kustoskih poslova, najviše radila na istraživanju i publikovanju građe iz Tesline zaostavštine. Danas je viši kustos u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu na odseku Energija. Bavi se istorijom elektrifikacije i elektroprivrede Srbije. Autor je ili koautor brojnih izložbi, monografskih publikacija, naučnih, stručnih i popularnih radova i stručni konsultant na pozorišnim i TV projektima.

Piše: Dejan Đorić