Tribina “Kontekst u savremenoj umetnosti”


13. decembar 2016. KULTURA – Tribina posvećena temi koja je od ključnog značaja za razumevanje praksi u savremenoj umetnosti, „Kontekst u savremenoj umetnosti“, održaće se u petak, 16.12. sa početkom u 19 sati u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo.

Jedna od najvažnijih osobina savremene umetnosti, gubljenje jasne granice između umetničkog i neumetničkog, vezana je upravo za promenu u shvatanju konteksta koji postaje određujući činilac za umetnička istraživanja i za misao o umetnosti. Tokom tribine na kojoj će govoriti dr Maja Stanković, istoričar umetnosti i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije biće pojašnjeni prevazilaženje žanrovskih i medijskih podela u savremenoj produkciji i karakter otvorenosti dela koji odudara od shvatanja umetničkog dela kao zatvorenog i samodovoljnog. Poseban naglasak biće stavljen na kvalitet „fluidnosti“ kao obeležju savremenog društva i umetnosti, koji nam govori o nestabilnosti, pokretljivosti, promenljivosti i suočava nas sa pitanjem statusa umetnosti u potrošačkom društvu.

Ulaz na program je slobodan a moderator je Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo.

Dr Maja Stanković autor je studije „Fluidni kontekst: kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti“. Piše i objavljuje tekstove u kojima se obrađuju pitanja savremene umetnosti. Članice je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA.