Tehnička škola Smederevo


Školovanje zanatskog podmlatka pocelo je u Smederevu još krajem 1899.godine,kada je grad dobio Zanatlijsko-trgovacku vecernju školu.

Prvo svedocanstvo bravarskog zanata izdato je 1922. godine kada je u Smederevu i oformljena Opšta zanatska škola.

U toj školi osposobljavali su se kvalifikovani radnici za zanatske potrebe a kasnije se ona pretvara u Strucnu produžnu školu grada Smedereva.

Kao cetvororazredna škola pocinje da radi 1931.godine pod nazivom Železnicko zanatska škola.Ova škola je radila do 1947.godine i za to vreme u njoj je završilo 424 ucenika.

Železnicka industrijska škola-poznata po skracenici ŽIŠ osnovana je 1946. i kao takva radila je do 1953.godine.Iste godine osnovana je i škola ucenika u privredi. Železnicka industrijska škola se spojila sa ostalim manjim industrijskim školama koje su postojale pri mesnim preduzecima.Tako je nastala jedinstvena industrijska škola koja 1955.godine prerasla u školu sa prakticnom obukom “Lenjin”.Paralelno sa ovim školama radi i novo osnovana Tehnicka škola ciji je pravni naslednik sadašnja škola u Smederevu.Škola je imala mašinski i elektro odsek,a od 1960.godine uvodi se i metalurški odsek.

Na osnovu odluke Skupštine opštine Smederevo od 28. februara 1972. godine Tehnicka škola i škola za KV radnike, koja je osnovana 1956.godine,spojene su u jednu obrazovno-vaspitnu ustanovu:školski centar “Milentije Popovic” sa dve Osnovne organizacije udruženog rada.Centar je poceo sa radom 1974.godine a od 27. februara 1975.godine nosio je ime:Obrazovni centar “Milentije Popovic”.

Današnja Tehnicka škola,koja pod tim imenom radi od 1.07.1991.godine najveca je obrazovno-vaspitna ustanova na teritoriji opštine Smederevo i jedna od najveših te vrste u Republici Srbiji.

Uslovi rada u školi

Škola ima dve zgrade, fizicki objedinjene,cija je površina 10.800m2 i školsko dvorište površine 5.000m2.

Školski prostor se sastoji od sledecih prostorija za obrazovno-vaspitni rad:

Ucionice opšte namene-33,imaju dimenzije prema propisanim standardima i dovoljne su za smeštaj i rad sa po 25-34 ucenika i 3 manje ucionice za smeštaj i rad sa grupama do 15 ucenika.Sve ucionice opremljene su odgovarajucim nameštajem.

Kabineti i laboratorije-19

– kabinet za fiziku,

– biologiju,

– likovnu umetnost,

– informatiku 6,

– elektroniku i elektricna merenja,

– elektroniku i merenja u elektronici,

– mašinsku energetiku

– tehnicko crtanje i tehnicku kontrolu,

– mašinske elemente i osnove konstruisanja,

– tehnologiju obrade i konstrukcije,

– automatiku i racunarske sisteme,

– ogledanje elektricnih mašina,

– kabinet za termicke i rashladne uredjaje,

– kabinet za hemiju sa prostorijom za pripremu i

– kabinet za viklovanje.

Škola ima biblioteku koja raspolaže sa 25.600 knjiga i citaonicu koja može da primi 120 ucenika.

Blok-prostorije za fizicko vaspitanje koju cine:

– fiskulturna sala koja može da se pregradi tako da dva odeqenja stovremeno mogu da budu u sali,

– 4 svlacionice dve muške i dve ženske,

– spravarnica i

– prostorija za profesore.

U dvorišnom delu škole nalaze se prostorije školske ambulante-lekar opšte prakse i stomatološka služba.

Za realizaciju programa prakticne nastave škola raspolaže sa 13 namenskih prostorija. Prakticna nastava realizuje se u dve smene.S obzirom da prostor nije dovoljan za realizaciju kompletne prakticne nastave ona se organizuje i u proizvodnim pogonima preduzeca.

Prakticna nastava za sve ucenike metalurške struke odvija se u USS Smederevo.

U prostorijama škole realizuje se prakticna nastava za sledece obrazovne profile:

– mašinski tehnicar,

– bravar,

– operater mašinske obrade,auto-skola

– zavarivac,

– alatnicar,

– automehanicar,

– mašinbravar,

– elektromehanicar za mašine i opremu,

– elektrotehnicar pogona,

– autoelektricar ,

– elektrotehnicar racunara,

– elektrotehnicar automatike,

– elektroinstalater,

– elektromehanicar za termicke i rashladne uredjaje,

– mehanicar grejne i rashladne tehnike,

– mehanicar hidraulike i pneumatike i

– tehnicar drumskog saobracaja.

Škola raspolaže sa odgovarajucim prostorijama za nastavnike, za rad strucnih saradnika, administrativno-finansijsko osobqe,kancelarije za direktora i pomocnike direktora,za rukovodioca prakticne nastave i tehnicko tehnološku pripremu,stanom za domara škole,kotlarnicom i stolarskom radionicom.

Kabineti i radionice su opremljeni prema Normativu,od 60 do 90%. Najopremqenije podrucje rada je mašinstvo i obrada metala sa 85%.

Zbog potpune zauzetosti celokupnog školskog prostora za potrebe redovne nastave, za ostale vidove vaspitno-obrazovnog rada (dopunski i dodatni rad, društvene aktivnosti, zabavni život i dr.) u toku ove godine u školi ce biti smanjene mogucnosti u okviru petodnevne radne nedelje.

Škola ce u toku školske godine ulagati stalno sredstva za poboljšanje materijalnih uslova u nastavi. Planirana je nabavka 1 automobila “Jugo 1,1″za formiranje Auto-škole,racunara za kompletno opremanje kabineta,osciloskopa,2 CNC mašine za ucenike u mašinskom podrucju rada,aparat za elektronsku dijagnostiku za auto-radionicu,i neophodnog alata za obavljanje prakticne nastave u školskim radionicama.