Svedok dao čistačici 1500 evra da bi dobio penziju


U nastavku suđenja u predmetu nelegalnih invalidskih penzija svedoci i okrivljeni su se međusobno optuživali da je jedan od svedoka dao 1.500 evra čistačici u Zdravstvenom centru da mu pomogne da dobije invalidsku penziju.

Predsedavajući Dragoslav Milanović najpre je suočio svedokinju Slavicu Ivanović sa okrivljenom Vericom Stanković.

Svedokinja je poricala da je dala novac da bi dobila invaldisku penziju, dok je Verica Stanković tvrdila da joj je svedokinja dala 1.500 evra da bi taj novac dala prvookrivljenoj Gorici Petković.

Svedok Radoslav Živković potvrdio je iskaz koji je ranije dao u istrazi da je optuženoj Svetlani Ivković, koja radi u Zdravstvenom centru kao čistačica, a koja mu je svastika, posle svih lekarskih pregleda, a na njeno insistiranje, dao 1.500 evra da mu pomogne da dobije invalidsku penziju.

Svetlana je na suočenju potvrdila da je uzela 1.500 evra i navela da ih je dala lekara Milošu Ivkoviću koji je umro dan pred podizanje optužnice.

Svedok penziju nije dobio, a novac od svastike nije tražio da mu vrati jer je “digao ruke”. Dodao je da prvookrivljenu Goricu Petković ne poznaje.