Smederevo u projektu Vrtići bez granica


05. decembar 2012. DRUŠTVO – Grad Smederevo je jedan od deset gradova i opština u Srbiji koji su juče u Beogradu potpisali Memorandum o razumevanju sa UNICEF-om i lokalnim samoupravama za učešće u Projektu „Vrtići bez granica – više mogućnosti za učenje i razvoj dece ranog uzrasta“.
Naime, sistemom predškolskog obrazovanja u Srbiji obuhvaćeno je blizu 50 odsto dece uzrasta od tri do pet i po godina. Iskustva vaspitača govore da postoje značajne razlike u obrazovanju i vaspitanju dece iz gradskih i seoskih sredina. Ovo se naročito odnosi na decu koja žive u siromaštvu, najmlađe sugrađane ometene u razvoju, kao i na decu koja pripadaju nacionalnim manjinama.

„U okviru ovog projekta započeli smo saradnju sa Centrom za interaktivnu pedagogiju iz Beograda i UNICEF-om, uz podršku lokalne samouprave i na taj način deci iz seoskog vrtića u Lipama omogućili kvalitetniji vaspitno obrazovni rad nego do sada. Na taj način će njihovo detinjstvo od početka biti kvalitetnije jer će rast i razvoj talenata ove dece od početka pratiti stručna lica, što ima za cilj stvaranje boljeg društva u vremenu koje dolazi“ kaže Mirjana Ćosić, direktor Predškolske ustanove „Naša radost“ u Smederevu.
Pored Smedereva, Memorandum su potpisali Kladovo, Zaječar, Bor, Novi Pazar, Sjenica, Aleksinac, Loznica, Prokuplje i Vranje.

U okviru ovog projekta, do sada su u navedenim gradovima adaptirani i opremljeni dodatni prostori u predškolskim ustanovama i lokalnoj zajednici, a opremana su i dvorišta gde god je to tehnički bilo izvodljivo.

Takođe su organizovane obuke za zaposlene u predškolskim ustanovama, predstavnike lokalne samouprave, obrazovnim i zdravstveno-socijalnim ustanovama, kao i za roditelje, kako bi svi oni stekli znanja i veštine potrebne za kreiranje kvalitetnih programa za rad sa decom.

Roditelji učestvuju i u pripremanju četvoročasovnih programa kojima se podržava rani razvoj i učenje dece.

Program je besplatan za decu i njihove roditelje, a nakon isteka projektnog perioda, finansiranje programa u potpunosti će preuzeti lokalne samouprave.

Izvor: smederevo.org.rs