Smederevo dobija Omladinski kulturni centar


15. avgust 2015. KULTURA – Plesno udruženje Urbano jezgro (Urban Core) i omladinsko pozorište PATOS (Pokretni alternativni teatar omladine Smederevo) pokrenuli su inicijativu za otvaranje Omladinskog kulturnog centra u Smederevu, koji će delovati u prostorijama bioskopa „Svetlost“ (hol i klub) koji je zatvoren još 2008. godine. Bioskopska dvorana za sada nije obuhvaćena inicijativom.

Mladi u Smederevu nemaju svoj prostor u kome mogu kreativno da se izraze i kroz koji mogu da svojim idejama i aktivnostima uzmu učešće u omladinskoj politici grada. Omladinski kulturni centar ima za cilj da se ostvari kao gravitirajuća tačka za omladinska udruženja i mlade pojedince, koji će u njemu prezentovati svoj umetnički, kreativni rad i ideje. „Svetlost“ će biti podrška za programe kulture i programe mladih Smedereva: pozorišne predstave, plesne performanse, filmske projekcije, izložbe, koncerte, predavanja, tribine, produkcije, probe, radionice, seminare i drugo. Oživljavanje jednog zapuštenog prostora, koji je nekada bio kulturološki najvažnija tačka okupljanja mladih Smedereva, biće simbolički, ali i konkretan podstrek za mlade da budu aktivni građani.

Iinicijativa je prepoznata i podržana od strane Grada Smedereva, Fondacije Trag, kao i Radničkog univerziteta u Smederevu, koji ustupa prostor nekadašnjeg bioskopa za realizaciju projekta, a koji će se odvijati pod sloganom „Uključi svetlost“. Fondacija Trag iz Beograda podržala je pokretanje ove ideje kroz svoje programe „Aktivne zajednice“ i „Uspešni fandrejzing“. U okviru programa „Uspešni fandrejzing“ omladinska udruženja će prikupljati finansijske donacije iz lokalne zajednice za rad OKC-a, koje će ova fondacija udvostručiti.

Na konferenciji održanoj povodom početka realizacije ideje, prisustvovali su Dragan Jevremović, predsednik udruženja Urbano jezgro, Dušan Vulić, koordinator PATOS-a i Vesna Stefanović, članica Gradskog veća Smedereva zadužena za kulturu.

Gđa Stefanović je izrazila stav Grada Smedereva da podržava svaku dobru ideju koja ima za cilj da probudi mlade, koja treba da ih okupi i da im pomogne da se socijalizuju i iskažu svoje ideje. Ona, takođe, smatra da za ostvarenje kulturnih ciljeva moramo da delujemo zajedno kao jedinka. Grad Smederevo će pratiti i podržavati ovaj projekat, za koji se nada da će trajati i razvijati se i prerasti u nešto veće. Pored toga, gđa Stefanović ističe značaj aktivnog učešća mladih ljudi u savremenim društvenim tokovima, kao i da ovaj projekat poboljšava poziciju Smedereva na kulturnoj mapi.

Koristite Facebook da komentarišete ovu vest