Smanjene plate gradskim funkcionerima


08. april 2013. DRUŠTVO – Gradonačelnica grada Smedereva, zamenik gradonačelnika, četiri pomoćnika gradonačelnika, predsednik, zamenik predsednika i sekretar Skupštine grada Smedereva, svih 11 članova Gradskog veća grada Smedereva, Gradski javni pravobranilac i dva zamenika, kao i zamenik načelnika Gradske uprave grada Smedereva, saglasili su se da im plate i naknade budu umanjene za 10 procenata.

Ovakva odluka predstavlja lični čin svakog od pomenutih imenovanih i postavljenih lica i biće realizovana od aprila 2013.godine.

Takođe se izražava nada da će, u cilju aktuelnih mera racionalizacije i naročito u skladu sa izvršenjem budžeta, svi budžetski korisnici, a pre svih menadžmenti u javnim preduzećima, preispitati svoje zarade i zahteve u vezi sa trošenjem budžetskih sredstava u narednom periodu.