Slučaj “Matičarke”, tužbe za mobing…


18. decembar 2016. DRUŠTVO – Izvor: Danas – Pre nešto manje od dva meseca, na inicijativu načelnice Odeljenja za opštu upravu, mesne zajednice, vanredne situacije i zajedničke poslove Gradske uprave Smederevo, pokrenut je disciplinski postupak protiv pet matičarki za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zbog sumnje da su izvršile povredu radnih obaveza i dužnosti.

U međuvremenu je održano osam javnih rasprava, a najnovija, u petak, trajala je više od sedam sati. Odbrana ocenjuje da su pre i tokom postupka prekršeni mnogi zakonski propisi. Insinuira se da sama načelnica nije ispunjavala uslove (najmanje pet godina radnog iskustva u struci sa predviđenom stručnom spremom) za postavljenje na to radno mesto, koji su propisani Zakonom o lokalnoj samoupravi. Iz toga proizilazi, dodaje odbrana, da i sve radnje, koje je ona preduzimala, jesu nezakonite, pa tako i sama inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka.

Kako je Danasu rečeno, u postupku koji je prethodio pokretanju disciplinskog postupka, prema radnicama je vršen mobing tako što im je prećeno, vređane su i zlostavljane (ostajale na poslu nekoliko dana više od 15 sati), oduzeto im je pravo da vrše venčanja, iako su samo one imale ovlašćenje nadležnog ministarstva za matično područje Smederevo. Odbrana dodaje da je od radnica usmeno traženo da “svojevoljno daju otkaz, jer će ga i ovako sigurno dobiti” i tvrdi da su, iz tog razloga, sve radnice zbog teškog pshičkog stanja završile na bolovanju (o čemu postoji medicinska dokumentacija), a nadležnom sudu podnele tužbu zbog zlostavljanja na radu.

Pošto se tužba za mobing, po zakonu, podnosi protiv poslodavca, u ovom slučaju Grada Smedereva i GU Smederevo, branioci optuženih radnica su tražili izuzeće načelnika gradske uprave (kao vodioca postupka) i samog Grada, jer postoji opravdana sumnja u nepristranost, a i Zakon o upravnom postupku predviđa da kada je organ uprave stranka u postupku pred sudom, mora da se izuzme. Međutim, taj zahtev je odbijen od strane načelnika/ce uprave, iako, navodi odbrana, ona nije nadležna da odlučuje o izuzeću Grada.

“Sama načelnica odeljenja je u svom iskazu navela da je ceo postupak započeo po nalogu Policijske uprave Smederevo, a ne na osnovu bilo koga iz Gradske uprave”, kaže odbrana i poručuje da iz toga proizilazi da eventualna odgovornost matičarki može da bude predmet nekog drugog postupka, ali ne i disciplinskog.

Na jučerašnjoj javnoj raspravi izneta je i tvrdnja da je radnicama oduzeta dokumentacija bez zapisnika o primopredaji čime je, kako smatra odbrana, matičarkama onemogućemo da se brane na pravičan i zakonit način.

Odbrana podseća da, po Zakonu o matičnim knjigama, uputstvom o vođenju matičnih knjiga, nadzor nad vođenjem knjiga vrši upravni inspektor i dodaje da načelnica odeljenja nije zatražila nadzor od upravne inspekcije za utvrđivanje eventualnih nepravilnosti u radu matične službe, već je sama inicirala disciplinski postupak i time preuzela nadležnosti upravnog inspektora.

“Čak je upravnom inspektoru data informacija da se matičarke nalaze na bolovanju od 12. oktobra, iako je poslednja od njih na bolovanje otišla 26. oktobra”, kaže odbrana.

Rešenje o obrazovanju komisije za proveru izdatih dokumenata matične službe GU Smederevo doneto je 11. oktobra, a već sutradan i rešenje o proširenju te komisije. Odbrana tvrdi da ni u jednom od navedenih rešenja nije navedeno ime ovlašćenog matičara koji će prikupiti podatke iz matičnih knjiga i podseća da je zakonskim propisima tačno određeno ko ima pravo uvida u matične knjige, odnosno samo ovlašćeni matičari za dato područje.

Naknadno je, 31. oktobra pribavljeno rešenje ministarstva, kojim je određeno da dvoje matičara, inače ovlašćenih za drugo matično područje, imaju privremeno pravo uvida u matične knjige i to retroaktivno od 12.oktobra, navodi odbrana i konstatuje da je rad to dvoje matičara, sve do 31.oktobra, rad nezakonitih lica u prikupljanju dokaza. Odbrana je ocenila u izjavi za Danas da sve pomenuto dovodi u pitanje regularnost celokupnog disciplinskog postupka.

Postupak je pokrenut zbog sumnje da je bilo povrede radnih obaveza i dužnosti u radu matične službe. Na primer, kako se čulo na jučerašnjoj raspravi “uz zahtev za izdavanje određenog izvoda ne postoji dokaz o uplati takse što je suprotno Odluci o gradskim administrativnim taksama, koja za ovu vrstu taksi utvrđuje da se ista plaća u trenutku nastajanja taksene obaveze, a ako se daje na zapisnik (venčanja), u trenutku sačinjavanja zapisnika.”

Načelnica odeljenja koja je pokrenula disciplinski postupak bila je voljna da govori za Danas, kako je rekla “mogla bih da pričam o tome pet sati”, ali isključivo uz prethodno odobrenje načelnice Gradske uprave Smederevo, koje je traženo u petak pisanim putem, međutim, odgovor do kraja jučerašnje javne rasprave, a ni danas, nije stigao.