Sindikat Želvoza najavljuje novi protest


26. mart 2013. DRUŠTVO – Zbog poremećaja u kontinuitetu isplate zaostalih zarada Izvršni odbor Sindikalno – radničkog pokreta iz Želvoza održao je sastanak na kome su zaključili da će od Vlade Republike Srbije i od privremenog zastupnika državnog kapitala tražiti da smene nadzorni odbor fabrike.

Takođe, tražiće i hitan sastanak u Agenciji za privatizaciju.

Ukoliko u tekućoj nedelji ne budu potpisani ugovori iz programa Vlade Srbije za 2013. godinu, kao i ako se ne odobre sredstva iz avansa u svrhu isplate zarada sindikat najavljuje proteste i štrajk.