Rekonstrukcija vodovodnog sistema u moravskim selima


04. jul 2011. DRUŠTVO- Druga faza programa u Smederevu biće finansirana sa 6,2 miliona eura.

Tim sredstvima biće izgradjeno novo postrojenje za preradu vode kao i četiri nova bunara na izvorištu Šalinac za koje će biti obezbedjena dovoljna količine vode za sva četiri sela na moravskom pravcu.

U planu je i rekonstrukcija mreže vodovoda u Ralji,Lipama,Radincu i Vranovu kao i njihovo priključenje na gradski vodovod.