PUPS pomaže penzionerima i đacima


21. decembar 2011. DRUŠTVO – Ocenu o radu PUPS-a izneo je na konferenciji za štampu Stojan Bosić,predsednik Gradskog odbora ove stranke. On je istakao da PUPS u Smederevu vrlo dobro radi u interesu svih građana, a posebno penzionera. U tom smislu podsetio je na skupštinsku odluku koju je inicirao PUPS da se penzionerima sa najnižim primanjima dodeli jednokratna pomoć u visini od po dve hiljade dinara.

Pošto do dana današnjeg ova odluka još uvek nije realizovana gradski odbor PUPS-a obratio se gradskom veću po više osnova. Prvi je realizacija već pomenute skupštinske odluke, sa dodatnim zahtevom, da se u datu pomoć uključe i poljoprivredni penzioneri.

Drugi osnov je mogućnost realizcaije toga da penzioneri svoje autobuske mesečne karte mogu da koriste na svim pravcima na teritoriji grada. Na ovaj način bi se izjednačili sa svim ostalim gradovima u Srbiji, koji istu ovu privilegiju imaju.

Od Gradskog veće PUPS takođe traži da preispita odluku povratka đačkih kuhija u škole. One bi se prema predlogu PUPS-a finansirale iz različitih izvora, a porodice slabog materijalnog stanja bile bi oslobođene plaćanja.

Izvor: Televizija Smederevo