Projekat “Druga šansa”


23. avgust 2011. DRUŠTVO- U Regionalnom centru za stručno usavršavanje prosvetnih radnika u toku je trodnevna obuka za timove osnovnih škola Dositej Obradović iz Smedereva i Sveti Sava iz Požarevca. Reč je o učešću u projektu „Druga šansa“ koji finansira Evropska unija za direktore škola, učitelje, nastavnike i stručne saradnike koji se pripremaju za nastavu namenjenu odraslima.

Druga šansa je jedan od razvojnih projekata Ministarstva prosvete koji finansira Evropska delegacija u Srbiji, čiji je cilj uspostavljanje sistema za funkcionalno osnovnoškolsko obrazovanje odraslih, koji su napustili školovanje pre sticanja prve kvalifikacije. Ovaj projekat pruža šansu odraslima da završe svoje započeto osnovno obrazovanje.

Polaznici će po završetku prvog i drugog ciklusa dobiti svedočanstva o završenim razredima osnovnog obrazovanja, a oni koji udju u treći ciklus tj završe VII i VIII razred, mioći će da pohadjaju polažu stručnu obuku, čime stiču sertifikat o stručnoj obučenosti.

Drugi seminar timova u okviru pomenutog programa biće održan u avgustu, kada će se obuke andragoških veština usmeriti na to kako se organizuje predavanje pojedinih predmeta u okviru koncepta funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Nastava za odrasle počeće u septembru u 40 osnovnih škola u Srbiji.

Izvor: Televizija Smederevo