Problemi oko sterilizacije i vakcinacije napuštenih pasa


14. jul 2017. DRUŠTVO – Izvor: Novi magazin – Nevladina organizacija Link plus kritikovala je smederevsko Javno preduzeće Zelenilo i groblja zbog kriterijuma za sterilizaciju, čipovanje, vakcinaciju i lečenje napuštenih pasa.

U postupku javne nabavke male vrednosti to preduzeće je pozvalo veterinarske ambulante i stanice da dostave ponude u ukupnom iznosu od tri miliona dinara i naglasilo da će najniža cena presuditi.

“Kriterijum odabira veterinarske ambulante mora da bude stručnost i profesionalnost doktora veterinarske medicine, a ne najniža cena”, rekla je Beti predsednik udruženja Link plus Nataša Vukmirović.

Ona je upozorila da su u samom pozivu navedene informacije koje ukazuju da će sprovođenjem naručenih veterinarskih usluga “doći do kršenja Zakona o veterinarstvu”.

Zakon nalaže da svi psi moraju da budu obeleženi mikročipom i vakcinisani protiv besnila jednom godišnje.

U pozivu se navodi da se planira sterilizacija 250 ženki pasa i kastracija 250 mužjaka pasa, dok je predviđena nabavka 250 vakcina protiv besnila i 250 mikročipova.

Iz poziva se vidi da nisu naručene vakcine za revakcinaciju oko 200 pasa koji trenutno borave u prihvatilištu, ukazala je Vukmirović.

Prema njenim rečima, iz poziva se vidi da će doći do kršenja Zakona o dobrobiti životinja, s obzirom da je naručeno nedovoljno tableta za čišćenje pasa od unutrašnjih parazita.

Predviđa se i pregled samo 250 pasa, iako se planira sterilizacija 500 pasa, dodala je ona.

Smatra i da je važno napomenuti da se nijedna mera ne odnosi na mačke, iako zakon propisuje obavezu lokalne samouprave da primeni isti program i na napuštene mačke.