Problem nepismenih


17. novembar 2011. DRUŠTVO – Iako je obavezno obrazovanje obavezno u Srbiji je 250 000 potpuno nepismenih a 1 300 000 nema osnovnu skolu.Za tu kategoriju ljudi drzava je pokrenula projekat Druga sansa koji je podrzala EU sa 4 000 000 eura.

Izvor: Televizija Smederevo