Predstavljanje Programa Kreativna Evropa: Zašto je najvažnija dobra ideja i kako konkurisati?


19. mart 2015. KULTURA – Centar za kulturu Smederevo, sreda 25. mart 2015. god., Koncertna dvorana, sa početkom u 14 časova.

Program Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se finansiraju projekti u kulturi. Predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija govoriće o programu Kreativna Evropa i svom radu 25. marta 2015. u Centru za kulturu Smederevo u cilju informisanja kulturne javnosti Smedereva o samom programu, kao i pružanja saveta o konkurisanju.

Veoma je važno istaći da je za uspešno konkurisanje na Program Kreativna Evropa ključna dobra ideja projekta i povezanost sa relevantnim partnerima, a da je proces konkurisanja i rukovođenja projektom mnogo manje zahtevan. U tom smislu, bitan cilj predstavljanja Programa odnosi se i na demistifikaciju predstave o nedostižnosti sredstava iz pograma EU i kompleksnosti konkursnih procedura.

Razgovor je posvećen svim zainteresovanim predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi iz Smederava i mesta u okolini – rukovodiocima i zaposlenima u muzejima, bibliotekama, galerijama, organizacijama civilnog društva, i to sa ciljem uspostavljanja kontakta i informisanja o mogućnostima za konkurisanje na Program Kreativna Evropa.

Satnica programa

14.00 – 15.00 Predstavljanje Programa Kreativna Evropa, Deska Kreativna Evropa Srbija i uspešnih projekata, Dimitrije Tadić , rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

15.00 – 15.45 Pitanja učesnika