Predavanje „Problem identiteta u našem vremenu“


17. mart 2015. KULTURA – Jedan od najistaknutijih filozofa u akademskom životu Srbije, dr Časlav Koprivica, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, održaće u sredu 18. marta sa početkom u 19 časova u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo predavanje pod naslovom „Problem identiteta u našem vremenu“. Antropološko-epohalno razmatranja dr Koprivice tiče se ocene da se problemi našeg vremena dobrim delom mogu svesti na imenitelj krize identiteta. Problemi identiteta se, kako ukazuje predavač na predstojećoj tematskoj večeri u okviru naučno-obrazovnog programa, mogu posmatrati načelno, gotovo vanvremenski, kao teorijski, metafizički problemi, i naglašavanje da je identitet postao praktični problem tek našeg doba, ne znači da ga ni u kojem smislu nije bilo ranije. Reč je, zapravo, o tome da je praktični zadatak dostizanja identiteta u današnjici dostigao stepen, ali još više i kvalitet neizvesnosti kakvi raniju nisu bili poznati. Pitanje identiteta o kome je moguće govoriti na više nivoa (na nivou samorazumevanja pojedinca, na planu kulture, civilizacije, društveno-političkog delovanja), upućuje nas na temelje kritičkog sagledavanja modernog čoveka, „evropskog kulturnog sopstva“, evrocentrizma.
Dr Časlav Koprivica je u svom naučno-istraživačkom radu orijentisan na teme iz oblasti ontologije, egzistencijalizma, hermeneutike, fenomenologije, istorije ideja, teorije kulture, političke teorije. Objavio je nekoliko filozofskih knjiga, autor je brojnih studija i članaka, učestvovao je na preko pedeset naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, a sa nemačkog na srpski jezik prevodio je dela Huserla, Hajedegera, Hefea, Angerna, Bajervaltesa.
Ulaz na program je slobodan.