Predavanje „Međuigra snova i aktivne imaginacije“


26. septembar 2014. KULTURA – U okviru naučno- obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo u utorak 30. septembra sa početkom u19.00 sati, u Koncertnoj dvorani održaće se predavanje pod naslovom „Međuigra snova i aktivne imaginacije“, a predavač sa bogatim iskustvom i potvrđenom kompetencijom biće dr Svetlana Zdravković, psiholog, specijalista medicinske psihologije, jungijanski analitičar.

U jungijanskoj psihologiji (po Karlu Gustavu Jungu, osnivaču analitičke ili kompleksne psihologije) snovima i metodi aktivne imaginacije pripada značajna uloga, kako u procesu individuacije, putu samorazvoja usmerenom ka ostvarenju celovitog čoveka, tako i u dijagnostičko-terapeutskom delovanju. Program je u znaku pristupa složenom svetu psihičkih zbivanja u kome je san koji govori jezikom simbola, kao „spontano samoprikazivanje aktuelnog stanja nesvesnog u simboličkom izražajnom obliku“ regulativni faktor u odnosu na optimum životnih mogućnosti, ali i donosilac arhetipskih predstava koje na ličnost snevača deluju sa snagom numinoznosti i svedoče o suštinskoj vezi individulanog i opštečovečanskog iskustva.

Aktivna imaginacija , često određivana i „kao sanjanje sa otvorenim očima“ za razliku od snova, koji se ličnosti dešavaju, zahteva aktivno i kreativno suočavanje sa unutrašnjim slikama i fantazijama uz stvaralačku razradu (slikanje, modelovanje u glini, pisanje…). Aktivna imaginacija može se posmatrati i kao nastavak psihološkog procesa koji je pokrenut u snovima, a njenim korišćen moguće je iskristalisati predstave iz sna. S obzirom na doprinos procesu individuacije, dijalogu sa nesvesnim, razumevanju i prevazilaženju psihičkih problema i poteškoća, na privođenje svesti arhetipskih slika i efekata, moguće je prepoznati prirodnu uzajamnu upućenost i međuigru snova i aktivne imaginacija. Program će biti obogaćen i ilustrativnim materijalom koji svedoči o produktima aktivne imaginacije, nastalim u radu sa stručnjakom koji će biti gost smedervskog Centra za kulturu.
Dr Zdravković je individualni član Međunarodne asocijacije za analitičku psihologiju, član Nezavisne grupe analitičkih psihologa u Londonu. Zaposlena je na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, a predavač je po pozivu na Jungovom institutu u Cirihu i u Nezavisnoj grupi analitičkih psihologa u Londonu. Prevodilac je jungijanske literature sa engelskog jezika i autor radova iz oblasti analitičke psihologije i psihoterapije.
Moderator je Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo. Ulaz je slobodan.