Poziv za predlaganje dobitnika Svetosavske povelje


21. decembar 2012. DRUŠTVO – Ove godine, u januaru će u Smederevu biti organizovane 24. Smederevske svetosavske svečanosti. U okviru svečanosti, brojnim duhovnim i kulturno-umetničkim priredbama i sadržajima, prisećamo se na vreme i dela Svetog Save, jedne od najistaknutijih ličnosti srpske istorije i kulture.

Povodom Svetosavskih svečanosti, istaknutim pojedincima i pravnim licima, biće dodeljena priznanja i nagrade Grada Smedereva za izuzetne rezultate ostvarene u određenim oblastima rada i stvaralaštva.

Odlukom o priznanjima i nagradama opštine Smederevo utvrđeno je da se povodom Svetosavkih svečanosti dodeljuje Svetosavska povelja i Nagrada za stvaralaštvo mladih.

Svetosavska povelja se dodeljuje pojedincima i kolektivima za izuzetne rezultate ostvarene u dužem vremenskom periodu u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, zdravstva, informisanja i prosvetiteljstva u najširem smislu.

Nagrada za stvaralaštvo mladih dodeljuje se za najuspešnije rezultate i ostvarenja učenika i studenata, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva, i to:

– učenicima srednjih škola, nosiocima diplome “Vuk Karadžić”, koji su u toku školovanja u srednjoj školi osvojili najmanje jedno prvo mesto na republičkim ili saveznim takmičenjima u pojedinačnoj konkurenciji, iz opšteobrazovnih ili stručnih predmeta i područja rada , u organizaciji Ministarstva prosvete i sporta, odgovarajućih stručnih društava prosvetnih radnika ili zajednica srednjih stručnih i umetničkih škola;

– studentima fakulteta i akademija, koji su osnovne studije završili u roku sa najnižom prosečnom ocenom 9,50.

Nagrada se dodeljuje za rezultate u prethodnoj školskoj godini.

Inicijativu za dodelu priznanja i nagrada mogu dati preduzeća, ustanove, mesne zajednice, društvene organizacije, udruženja građana, organi jedinice lokalne samouprave.

Pravo inicijative za dodelu priznanja i nagrada imaju i pojedinci i grupe građana sa područja grada Smedereva.

Inicijative za dodelu Svetosavske povelje i Nagrade za stvaralaštvo mladih, obrazložene podacima o rezultatima rada pojedinaca, odnosno pravnog lica koji se predlaže, dostavite Gradu Smederevu – Odboru za organizovanje Svetosavskih svečanosti ( Omladinska 1 ) najkasnije do 18. januara 2013. godine.

Priznanja i nagrade biće svečano uručena na Savindan, 27. januara 2013.godine.