Pomoć seoskim domaćinstvima


04. februar 2012. PRIVREDA – Prema novoj uredbi vlasnici poljoprivrednih gazdinstava mogu da razmene pšenicu i kukuruz za najviše 200 kilograma mineralnog đubriva po hektaru. Sve neophodne informacije i pomoć pri popunjavanju zahteva poljoprivrednici mogu dobiti u seoskim Mesnim zajednicama i Poljoprivredno stručnoj službi u Kolarima, do kraja nedelje.

Vlada Srbije usvojile je uredbu o razmeni mineralnog đubriva KAN za merkantilnu pšenicu i kukuruz prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg roda radi povećanja proizvodnje i prehrambene sigurnosti građana. Podunavski okrug raspolaže sa više od 350 kilograma đubriva, a svaki poljoprivrednik može da razmenjuje najviše za 200 kilograma po hektaru površine, zasejane pšenicom u prošloj godini , ali najviše do 30 hektara. Poljoprivrednik je dužan da đubrivo upotrebi za prolećnu prihranu na prijavljenim površinama, a u protivnom će platiti kaznu od 10.000 do 150.000 dinara.

Pšenica i kukuruz moraju da ispunjavaju sve uslove propisane Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa. Razmena će se vršiti prema redosledu podnošenja zahteva.

Izvor: Televizija Smederevo