Policija zaplenila više od 20.000 petardi


31. decembar 2012. DRUŠTVO – Izvor: Agencija Beta – Smederevska policija zaplenila je danas više od 20.000 petardi i vatrometa koji su nelegalno prodavani na uličnim tezgama u tom gradu.

Policija će i dalje sprovoditi akcije kontrole prometa pirotehničkih sredstava van predviđenih objekata i preduzimati mere sprečavanja, otkrivanja i identifikacije lica koja neovlašćeno prodaju ili upotrebljavaju pirotehnička sredstva i takvim radnjama remete mir ili ugrožavaju bezbednost građana, navodi se u saopštenju policije.

U svim slučajevima kada se utvrdi da pirotehnička sredstva prodaju osobe koje nemaju odobrenje, pored toga što će im roba biti oduzeta, biće podnet i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, na osnovu Zakona o prometu eksplozivnih materija.

Policija je naglasila da je za neovlašceno korišcenje pirotehničkih sredstava i vatrenog oružja, ukoliko se time remeti javni red i mir ili se ugrožava bezbednost građana, predviđena kazna do 20.000 dinara ili zatvor do 60 dana.

Za neovlašćeno organizovanje bakljade ili vatrometa za fizičko lice je predviđena kazna do 30.000 dinara ili kazna zatvora do 60 dana, odnosno za pravno lice kazna od 800.000 dinara, a za odgovorno lice 30.000 dinara.

Neovlašćena nabavka ili upotreba eksplozivnih materija za čije stavljanje u promet nije izdato odobrenje, kažnjava se novčano od 10.000 dinara do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana. Ako maloletnik učini navedene prekršaje, kaznu će snositi roditelj ili staratelj, navedeno je u saopštenju policije.