Počelo čišćenje Petrijevskog kolektora


23. februar 2015. DRUŠTVO – U okviru mera i radova za smanjenje rizika od poplava, posle gotovo 20 godina, počeli su radovi na čišćenju i uklanjanju mulja iz Petrijevskog kolektora, kao glavnog gradskog atmosferskog kolektora, koji je stvarao velike probleme žiteljima Smedereva u blizini njegovog toka, naročito u delu grada od Gimnazije do Autobuske stanice.

„Mi smo jedan od prvih gradova u Srbiji koji je uradio Plan zaštite od elementarnih nepogoda, a pre njega i Procenu zaštite u vanrednim situacijama. Ozbiljno smo shvatili zadatak koji je stavljen ispred nas i kao komandant Štaba za vanredne situacije, i kao najodgovornija, rešila sam da sistemski i temeljno rešavamo probleme zaštite grada. Jedan od bitnih problema, što su pokazale same poplave, je čišćenje kanala kako onih pored puteva, tako i „crvenog kanala”, kanala u Lipama, i sada Petrijevskog kolektora”, rekla je povodom početka radova gradonačelnica Smedereva dr Jasna Avramović.

„Poznato je da i manje kiše dovode do izbijanja šahti kod Gimnazije, oko Savremene, pa i u Cvijićevoj ulici. Ovaj kolektor nije čišćen 20-tak godina, skoro da je potpuno zamuljen i samo je jedna trećina u funkciji. Ove godine smo kroz razdeo vanrednih situacija odvojili novac za čišćenje kanala u dužini od 1.500 metara. Prvih 540 metara, od Dunava do železničke pruge čisti JKP Vodovod, a dalje do Petrijevskog potoka čisti lokalna samouprava. Očekujem da čišćenje kanala bude završeno tokom proleća, na zadovoljstvo građana koji tu žive, s obzirom da se tu sliva i kišna kanalizacija iz čitavog grada, i sa Carine i sa Zlatnog brda.”

Gradonačelnica je objasnila da je u pitanju veliki poduhvat i podrazumeva rešavanje jednog bitnog problema za grad Smederevo, posebno zato što se dobar deo grada nalazi ispod kote Dunava. Zato se često dešavalo da se prilikom porasta nivoa Dunava, kada je kanal zapušen, izlivaju vode na putevima, pa čak i u podrumima mnogih zgrada.

„Radovi koje izvodi Vodovod na prvom delu moći će da počnu kada nivo Dunava bude opao, kako bi taj deo kolektora mogao da se čisti. Drugi deo kolektora, od Železničke stanice prema gradu, nije vezan sa nivoom Dunava i počeo je ovih dana da se čisti.”

Petrijevski atmosferski kolektor je zacevljeni nekadašnji Petrijevski potok, koji predstavlja glavni gradski atmosferski kolektor, prečnika je 2 metra i nalazi se pod usporom Dunava, odnosno nepovoljnog uliva u Dunav, usled čega dolazi do istaložavanja nanosa čije je uklanjanje u toku.

Izvor: Smederevo.org.rs