Počele Novogodišnje koncertne svečanosti


06. decembar 2012. KULTURA – Novogodišnje koncertne svečanosti (NOKOS) počele su 3. i trajaće do 26. decembra, a održavaju se u znaku 75. godina postojanja Muzičke škole u Smederevu.

Koncerti, seminari i muzičke radionice održavaju se u Muzičkoj školi „Kosta Manojlović“ i Centru za kulturu, a predviđeno je i tradicionalno učešće ansambla DAMS pro na Ponoćnoj misi u Katoličkoj crkvi u Smederevu.

NOKOS je manifestacija u okviru koje se, tokom decembra, odvijaju intenzivne koncertne aktivnosti učenika smederevske škole, profesora i muzičara koji gostuju, kao i stručna predavanja i seminari uglednih muzičara i muzičkih pedagoga.

Beograd ima BEMUS, Novi Sad NOMUS, a Smederevo je od 2005. godine uveo NOKOS, u skromnijim okvirima, i time se uvrstilo u red gradova koji tokom godine, u jednom periodu, organizuju koncertne svečanosti.

Novogodišnje koncertne svečanosti ove godine se održavaju u znaku 75. godina kontinuiranog i institucionalnog muzičkog obrazovanja u Smederevu, a organizatori manifestacije su Muzička škola „Kosta Manojlović“ i Grad Smederevo.

Daleke 1921. godine honorarni nastavnik muzike i pevanja u Gimnaziji, horovođa pevačkog društva „Đurađ Branković“, Dušan Štambuk, načinio je prve korake u organizovanom razvijanju muzičkog opismenjavanja, istina u privatnom aranžmanu, ali je trasa bila pripremljena.

Značajan napor uložio je Gustav Pehar, koji dolaskom iz Dubrovnika u Smederevo 1937. godine, preuzima hor pevačkog društva „Sloga“ i svojim entuzijazmom čini da Muzička škola u potonjem vremenu postane stožer kulturne aktivnosti. Mešoviti hor društva „Sloga“, manji simfonijski orkestar i učenički orkestar, doprinose živoj angažovanosti u stvaranju muzike i u njenom interpretiranju.

U poratnim vremenima, Škola postaje najpre Gradska muzička škola, a od 1948. godine prerasta u Državnu muzičku školu, da bi potom nosila naziv Niža muzička škola.

Škola od 1962. godine s pravom nosi naziv po Kosti Manojloviću (1890 – 1949), da bi školske 1986/87. godine prerasla osnovno – školsko muzičko obrazovanje i otvorila odseke za srednjoškolce.

Izvor: smederevo.org.rs