PATOSOFFIRANJE 7: Nagrade festivala


11. jul 2011. KULTURA-Nagrade i pohvale festivala

Pohvale:

-Pohvala za hipnotičko-flegmatično, muzikalistično orgijanje, koje predstavlja inovativan kontrapunkt, po prirodi konzervativnom gradskom načinu života, i koje ga postavlja izvan svog uobičajenog prostora i vremena, pohvala je za eksperimentalnu muzičku grupu „Bicikl“ iz Beograda.

-Posebna pohvala za autorski iskorak, preispitivanja granice odnosa između savremne publike i performera, dodeljena je Kristianu Al-Droubiju i performansu „Intervju sa umetnikom“ grupe Via Negativa. Kristianov peformans, uspeo je u nameri da prenese „krik pojedinca“ u istraživanju izvođačkih mogućnosti, koji gledaocu postavlja ogledalo da razmotri svoje životne stavove.

-Posebna pohvala dedeljena je predstavi „Psi“ ERG Statusa iz Beograda sa obrazloženjem da su akteri predstave uspeli da obrade kompleksnu i akutnu temu kao što je nasilje, a da pritom kreiraju i veoma visok umetnički nivo u izuzetno profesionalnom glumačko-plesačkom postupku.

-Specijalna pohvala koju festival „Patosofiranje“ uručuje zbog doprinosa ne samo festivalu, već i gradu Smederevu , dodeljena je autorkama murala, studentkinjama slikarstva Akademije Primenjene Umetnosti iz Kragujevca. Jedan javni prostor osvežen je bojama, a do tada običan zid gradske ustanove zasvetlucao je mozaikom ogledalaca na suncu koje je nemilosrdno peklo po devojkama, dok su ga stvarale, za sve buduće posetioce i prolaznike.

Nagrada publike:

Nagrada publike ove godine, dodeljena je dvema predstavama, jer se dogodilo nešto veoma zanimljivo: Dve predstave imale su, u listić, podjednak broj glasova . Publika je kao najbolju predstavu izabrala Mostarskog teatra mladih „U traganju za bojom kestena“ i slovenačku predstavu „Sound“ improvizacijskog pozorišta KDPM iz Kamnika.

Glavna nagrada:

Nagrada za hrabrost i autorski doprinos Branislav Čubrilović dodeljena je predstavi „Zastave“ teatra „Rubikon“ iz Rijeke zbog veštine da se minimalističkim sredstvima ambijentalnog teatra, prenese srž klasičnog Krležinog dela, ali i zbog ponovnog i inovativnog čitanja jedne suštinske antiratne ideje, koja nas se na ovim prsotorima i dalje, veoma tiče.

Jednoglasnom odlukom žirija Grand prix, ovogidišnjeg festivala Patosofiranje, dobila je predstava „Leto 2012“ KDPM iz Kamnika, Slovenija. Ono što se odigralo na na trgu „Vinski grad“ bila je zajednička predstava koja je nastala između glumaca, publike, prolaznika, dece, a stariju publiku na kratko vreme pretvorila u decu. Ovaj magični tetarski momenat ,koji je na kratko uspeo da izbriše granicu između izvođača i posmatrača, upravo je ono što čini suštinu festivala „Patosofiranje“ . Žiri je ovog puta odluku doneo srcem, jer smatra da pozorište takvo i treba da bude.

Žiri: Ljuba Ninković, muzičar iz Beograda,( predsednik ), Smiljana Tucakov, dramski pedagog iz Zrenjanina, Mina Sablić, dramaturg iz Beograda, Žiga Čemernik, dramski pedagog iz Ljubljane, i Vladislav Nešić, predstavnik festivala