Otvaranje izložbe “Unutar zidina”


13. septembar 2017. KULTURA – U sredu, 13. septembra u Galeriji savremene umetnosti Smederevo sa početkom u 19 časova biće otvorena izložba “Unutar zidina” Biljane Đurđević.

Izložba postavljena u Gradskoj galeriji savremene umetnosti Smederevo “Unutar zidina” autorke Biljane Đurđević obuhvata deo ciklusa objedinjen pod zajedničkim nazivom “Oruđe delanja”, a koji predstavlja niz radova koji su nastali u periodu od 2015. do 2017. godine.

Na izložbi u Smederevu umetnica postavlja tri manja crteža, od kojih su dva crteži enterijera – fabrika tekstilne industrije (predložak / crtež za poliptih Oruđe delanja) i presek raskošne, renesansne građevine (postavljene kao pozornica u koji je moguće učitati prethodni sadržaj).

Centralnu postavku izložbe čine dva rada velikog formata – ulje na platnu/poliptih Oruđe delanja i crtež u kombinovanoj tehnici Doček. Na njima u svom prepoznatljivom klasičnom, realističkom narativu jasne ikonografske strukture, u konstrukciji zatvorene pozornice savremenog ambijenta, autorka zauzima jasan kritički stav prema socijalnom, političkom i ekonomskom položaju savremenog čoveka. NJegova apatičnost prema novostvorenom svetu i nedostatak želje da se pomeri iz svoje zone „bezbednosti“ jesu sadržaji koji se jasno anticipiraju u uznemiravajućim predstavama koje nam ovom prilikom autorka nudi.

Slika Oruđe delanja i crtež Doček se u narativnom, simboličkom i prikazivačkom domenu prožimaju, po rečima same umetnice u cilju artikulacije „stanja savremenog čoveka u društvenom sistemu koji se sve bahatije odnosi prema pojedincu, negirajući one osnovne principe za koje se čovečanstvo borilo kroz HIH i HH vek.“