Otežano disanje u Smederevu


22. septembar 2011. DRUŠTVO – Automatske stanice Agencije za zaštitu životne sredine u Ralji i Radincu kod Smedereva, u neposrednoj blizini kompanije “Ju-Es-stil“, beleže ovih dana uvećane vrednosti suspendovanih čestica čije i vrlo niske koncentracije mogu negativno da utiču na zdravlje ljudi.

Prosečna vrednost u poslednjih sedam dana na stanici u Radincu iznosila je 71,4, sa pikovima 17. i 18. septembra od čak 339 i neverovatnih 458 mikrograma. Poređenja radi, stanica Pančevački most u Beogradu zabeležila je srednje vrednosti suspendovanih čestica PM10 u poslednjih sedam dana od 62 mikrograma po kubnom metru.

Glavni izvor ovih čestica je saobraćaj, naročito dizel motori, ali i industrija i sagorevanje fosilnih goriva u domaćinstvima. Smanjuju vidljivost i utiču na smetnje pri disanju.

Izvor: Pravda
Svetska zdravstvena organizacija u svojoj najnovijoj reviziji smernica za kvalitet vazduha izostavila je preporuku za nivo ovih čestica, smatrajući da i vrlo niske koncentracije mogu negativno da utiču na ljudsko zdravlje.