Opasnost od klizišta


23. februar 2012. DRUŠTVO – Preti opasnost od novih ali i od starih klizišta, jer ih, prema nepreciznim procenama, ima između 35.000 i 36.000, upozorila pomoćnica ministra životne sredine Aleksandra Damnjanović. Zbog leda, najteže na Dunavu od Grocke nizvodno ka Smederevu.

S obzirom na upozorenja na nastanak poplava i klizišta, ceo mart mora da prođe u potpunoj mobilnosti svih subjekata i službi, rekao je načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić. U Srbiji, prema nepreciznim procenama, postoji 35.000 do 36.000 klizišta, rekla je Aleksandra Damnjanović, pomoćnica ministra životne sredine.

Damnjanovićeva je rekla da je Srbija za sanaciju klizišta do sada preduzela mere preventivnog tipa, a da je, pored ostalog, napravljena mapa najvećeg broja klizišta.

Za sanaciju velikih klizišta u Srbiji biće neophodan pristup evropskim i drugim fondovima, jer Srbija svojim sredstvima može da reši samo probleme malih klizišta, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, obilazeći rečnu policiju.

Trideset odsto teritorije Srbije predstavlja nestabilno područje i mapom nisu obuhvaćena sva klizišta. Ima ih, prema nekim procenama koje nisu precizne, 35.000 do 36.000, rekla je Damnjanovićeva.

Pomoćnica ministra životne sredine rudarstva i prostornog planiranja istakla je da je reč o novim, ali i starim klizištima.

Damnjanovićeva je podsetila da je Republički štab za vanredne situacije svim opštinama naložio da dostave izveštaje o stanju na svojim teritorijama i da će biti formiran stručno-operativni tim koji će prikupljati i obrađivati te podatke.

Na osnovu te obrade biće učinjena procena rizika, od čega će zavisiti i dalje postupanje kako opštinskih štabova tako i Republičkog štaba za vanredne situacije.

Damnjanovićeva je navela da je glavna prepreka u sanaciji klizišta određivanje samo jednog ministarstva kao nadležnog za taj posao.

Ona je dodala da taj posao, koji se ne može završiti za godinu dana, zahteva angažovanje više ministarstava i stručnjaka.

U Srbiji je u toku asanacija klizišta koja su detektovana još 2006. godine, a radovi se finasiraju i iz kredita vrednosti 17,5 miliona evra.

Izvor: RTS