Održana 97. sednica Gradskog veća


28. oktobar 2013. DRUŠTVO – Posle razmatranja zapisnika sa 94, 95. i 96. (telefonske) sednice Gradskog veća grada Smedereva, većnici su u četvrtak dali saglasnost na Odluku UO JKP Čistoća Smederevo o kreditnom zaduženju radi nabavke remontovane autočistilice, a saglasnost je postignuta i u vezi sa odobravanjem novčanih sredstava na ime troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu i nabavci 23 brojila za motažne kuće u Maloj Krsni.

Iz nadležnosti Skupštine grada, odbornicima će biti predložena na usvajanje Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo, koje je pravni sledbenik Ustanove Sportski centar Smederevo.

Takođe su prihvaćeni nacrti odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Udovice i Mesne zajednice Binovac, koji predviđaju odluke o uvođenju samodoprinosa, o raspisivanju referenduma o uvođenju samodoprinosa i o obrazovanju komisija za sprovođenje referenduma o uvođenju samodoprinosa, i biće predloženi odbornicima Skupštine grada da donesu odgovarajuće odluke.

Rešenja o izmeni Rešenja o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine i izboru članova Saveta, kao i o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović” u Vranovu, biće dostavljeni odbornicima na usvajanje.

Većnici su se saglasili sa izmenama i dopunama Programa poslovanja JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo za 2013. godinu. Naloženo je da JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište u roku od 30 dana uradi projekat Novog centralnog groblja u Smederevu. Zaključeno je da se za sledeći četvrtak pripremi informacija u vezi sa priključenjem vode i postavljanjem ograde za groblje.

Gradsko veće se saglasilo sa finansijskim planovima ustanova čiji je osnivač grad Smederevo za 2013. godinu, usaglašene sa Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2013. godinu i predložilo Skupštini grada na usvajanje, i to: Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Naša radost” Smederevo, Centra za kulturu Smederevo i Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo.

Na istoj sednici prihvaćena je Informacija o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta grada Smedereva za period I-IX 2013. godine.

Gradsko veće se saglasilo sa Izmenama Programa održavanja Gradskog smetlišta za odlaganje komunalnog otpada u Godominskom polju za 2013. godinu, koji je usvojio UO JP Čistoća Smederevo, na sednici održanoj 25.09.2013. godine.

Usvojen je i Predlog plana linije gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Smedereva, kao važan dokument koji reguliše ovu oblast.

Gradsko veće je prihvatilo Informaciju o broju prijavljenih korisnika za priključivanje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu mesnih zajednica Šalinac i Kulič.

Većnici su zatim odlučivali po žalbama izjavljenim protiv rešenja i zaključaka Odeljenja za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Odseka za inspekcijske poslove i odlučivanje po žalbama izjavljenim na rešenja Odeljenja za javne službe.

Izvor: smederevo.org.rs