Održana 19. sednica Skupštine grada


25. decembar 2013. DRUŠTVO – Skupština grada Smedereva, na sednici održanoj u utorak, 24. decembra 2013. godine, donela je Odluku o budžetu grada Smedereva za 2014. godinu. Ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci budžeta grada Smedereva za 2014. godinu utvrđuju se u iznosu od 3.977.300.000,00 dinara. Prethodno su odbijena četiri amandmana podneta na predloženu Odluku o budžetu grada Smedereva za 2014. godinu.

Kako je ocenio izvestilac, budžet je realno održiv i obezbeđuje stabilno funkcionisanje grada Smedereva. Domaćinski smo se ponašali i vraćali preuzete obaveze iz ranijeg perioda, ocenila je gradonačelnica. Imperativ u narednoj godini biće otvaranje novih radnih mesta, zapošljavanje, odgovorna socijalna i komunalna politika.

Odbornici su zatim usvojili Odluku o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini grada Smedereva, Odluku o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva, dopunjenu Odluku o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta i Odluku o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Smedereva putem izgradnje.

Doneta je Odluka o osnivanju Lokalnog saveta za socijalna pitanja, radi podsticanja, razvoja i jačanja usluga socijalne zaštite na nivou lokalne zajednice i kojom se uređuje sastav i delokrug Saveta, prava, dužnosti i odgovornosti članova Saveta, način rada Saveta i druga pitanja od značaja za rad Saveta.

Usvojen je i set odluka u vezi sa uvođenjem samodoprinosa za područje Mesne zajednice Dobri Do – utvrđen je Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Dobri Do, doneta Odluka o raspisivanju referenduma o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Dobri Do i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Dobri Do i imenovanju članova Komisije.

Skupština grada Smedereva donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora (u funkciji Nadzornog odbora) Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo o usvajanju Nacrta ugovora o statusnoj promeni izdvajanja uz pripajanje, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora (u funkciji Nadzornog odbora) Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo o usvajanju Nacrta ugovora o statusnoj promeni izdvajanja uz pripajanje.

Odbornici su dali saglasnost na Program poslovanja i Izmene i dopune Programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač grad Smederevo za 2013. godinu i to: Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo, Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo, Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo, Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo, Javnog komunalnog preduzeća Pijace Smederevo, Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo, Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo
i Javnog preduzeća Televizija Smederevo.

Usvojena je Informacija o rezultatima berbe jesenjih kultura i setvi pšenice u 2013. godini na teritoriji grada Smedereva i postignuta saglasnost u vezi sa zahtevom „Kuglaškog kluba Smederevo 1959″ za korišćenje naziva grada Smedereva u nazivu ovog kluba.

U okviru dopune predloženog dnevnog reda 19. sednice Skupštine grada Smedereva, razmatrani su predlozi rešenja iz oblasti razrešenja, imenovanja i izbora.

Diplomirani ekonomista Jovana Nikolić imenovana je za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije grada Smedereva, diplomirani politikolog Snežana Petrović imenovana je za vršioca dužnosti direktora Radničkog univerziteta Smederevo i diplomirani ekonomista Prvoslav Nedeljković imenovan je za vršioca dužnosti zamenika direktora Doma zdravlja „Smederevo” u Smederevu.

Gradonačelnica Smedereva se dosadašnjim članovima Gradskog veća, dr Ivanu Stevanoviću, Nenadu Maksiću i Dobrici Glišiću, koji su podneli neopozive ostavke, zahvalila na saradnji, a Skupština grada Smedereva je, na predlog gradonačelnice dr Jasne Avramović, za novog člana Gradskog veća izabrala Milana Lukića, koji će resorno biti zadužen za rad javnih preduzeća. Izmenom Statuta, Gradsko veće grada Smedereva u narednom periodu imaće 9, umesto dosadašnjih 11 članova.

Izvor: smederevo.org.rs