Održana 126. sednica Gradskog veća grada Smedereva


21. april 2014. DRUŠTVO – Gradsko veće grada Smedereva je u sredu, na 126. sednici, razmatralo mišljenja i predloge radnih tela Skupštine grada Smedereva o materijalima uvršćenim u predlog dnevnog reda 21. sednice Skupštine grada Smedereva, zakazane za 24. april 2014. godine.

Odbornicima je predložena na usvajanje Odluka o zasnivanju hipoteke I reda – proizvodnoj hali u izgradnji, radi dobijanja kredita u iznosu od 8.000.000 evra za izgradnju proizvodne hale sa neophodnom infrastrukturom, uređenjem površina na parceli i ograđivanjem parcele.

Skupštini grada Smedereva je predloženo da donese Operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji grada Smedereva za 2014. godinu, kao i Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva.

Iz nadležnosti Skupštine grada, prihvaćeni su predlozi zaključaka za davanje saglasnosti na odluke upravnih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo o smanjenju, odnosno povećanju osnovnog kapitala, i to: Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo i Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo.

Iz nadležnosti Gradskog veća, zaduženo je Javno komunalno preduzeće Vodovod Smederevo da izvrši korekciju Cenovnika vode za piće u skladu sa projektovanom inflacijom za 2014. godinu, koja iznosi 5,5 odsto što je i propisano u Fiskalnoj strategiji za 2014. godinu, sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu i dostavi na saglasnost.

Na kraju 126. sednice Gradskog veća prihvaćena je Informacija povodom Molbe Đorđa Petrovića iz Smedereva za naknadno odobrenje stipendije.

Izvor: smederevo.org.rs