Održan sastanak sa rukovodstvom Radničkog univerziteta


28. mart 2013. DRUŠTVO – Rukovodstvo grada razmatralo je sa predstavnicima Radničkog univerziteta u Smederevu aktuelne probleme sa kojima se ova ustanova susreće. Na sastanku, koji je održan u sredu, predložena su i moguća rešenja izlaska iz krize.

Gradonačelnica Smedereva dr Jasna Avramović pored ostalog je rekla da treba analizirati dosadašnji rad, ukoliko ima priliva sredstva, utvrditi kako se ona koriste i sprovesti mere racionalizacije.

Tom prilikom je zaključeno da treba rešiti pitanje lokacije na kojoj Radnički univerzitet poseduje objekte, objaviti informaciju o izradi idejnog projekta i raspisati konkurs za strateškog partnera za izgradnju objekta.

Sastanku, kojim je predsedavala gradonačelnica, prisustvovali su predsednik Skupštine grada Branče Stojanović, načenik Gradske uprave Milijana Novaković, načelnik Odeljenja za javne službe Gordana Sole i rukovodstvo Radničkog univerziteta u Smederevu.

Izvor: smederevo.org.rs