Odbornici Skupštine Smedereva padali u nesvest


23. jul 2014. DRUŠTVO – Izvor: Smederevske novine – U poslepodnevnom delu zasedanja lokalnog parlamenta, koje je trajalo do ranih jutarnjih sati, odbornici su usvojili preostalih 29 predloženih tačaka.

Fiksni deo naknade za rad u nadzornim odborima, u zavisnosti od ostvarenog poslovnog plana javnih preduzeća za koje su nadležni, kretaće se od 10.000 do 18.000 dinara. Promenljivi deo naknade, koji iznosi 20 odsto ukupno isplaćene fiksne naknade na godišnjem nivou, dobijaće se samo u slučaju da javno preduzeće ostvari neto dobit.

-Cilj ovakve odluke je motivisanje i aktivno učestvovanje predsednika i članova nadzornih odbora i da budu nagrađeni za učinak u preduzeću. Članovi nadzornih odbora imaju veće odgovornosti od onih koje su imali Upravni odbori i iz toga proizilaze naknade koja se ovde predlažu. Za naknade smo našli razumljivu meru, u skaldu sa trenutnom situacijom. Shodno povećanoj odgovornosti omogućićemo da imaju stimulaciju ili destimulaciju, u zavisnosti od poslovanja preduzeća – obrazložio je odluku Milan Lukić, član Gradskog veća zadužen za javna preduzeća.

Odbornici opozicije kritikovali su što odluke o nadzornim odborima nisu ranije donete, jer se, kako kažu, na njih čekalo godinu dana. Takođe, njihov stav je bio da se poslovni uspeh i realizacija plana javnog preduzeća, na osnovu kojeg se isplaćuju naknade, preciznije odrede, a bilo je i predloga da se za ona preduzeća koja ostvare manje od 50 odsto realizacije plana ove naknade uopšte ne isplaćuju.

Usvojen je i lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja Roma za naredne tri godine. Pohvalno, uz nekoliko konstruktivnih sugestija, odbornici su raspravljali o setu tačaka vezanih za oblast saobraćaja. Opozicioni odbornici komentarisali su i odluku o auto-taksi prevozu, koju je Gradsko veće povuklo iz dnevnog reda pre početka sednice, uz zahtev za obrazloženje tog postupka. Burna rasprava vođena je i vezi sa predlogom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i pravilnika Fonda za razvoj poljoprivrede. Odbornici su ukazali na teško stanje u poljoprivredi, kao i na činjenicu da zbog kašnjenja sa donošenjem ovih odluka ove godine gotovo ni jedan dinar nije stigao do poljoprivrednika.

Iako sa evidentnom greškom u materijalu, nakon reagovanja odbornika Saše Radosavljevića, pauze i konsultacija, skupština je usvojila i predlog plana detaljne regulacije “Garavi sokak” i predlog odluke o izradi PDR-a “Petrijevski potok”. Iako tehnička, odluka o promeni jednog člana komisije za planove privukla je pažnju, jer su opozicioni odbornici ukazivali na činjenicu da je na čelu te komisije gradonačelnica osuđena za primanje mita.
-Menjamo osobu koja je preminula, ali ono što bode oči i pravi problem je ovaj potpis: evo, doktorka Jasna Avramović. Ova komisija donosi sve planove detaljne regulacije, na njenom čelu je osoba osuđena za primanje mita, a ove odluke su veoma značajne za investitore – rekao je Andreja Pavlović.

Potom je usledila objedinjena rasprava o šest tačaka, sa 31-om podtačkom dnevnog reda koje se odnose na izbor rukovodstava javnih preduzeća. Tako su odbornici morali da istovremeno raspravljaju o kandidatima za članove nadzornih odbora, o predlozima komisije za izbor direktora javnih preduzeća, o postavljenju direktora koje je predložilo Gradsko veće, ali i vršilaca dužnosti u onim firmama za koje nisu predloženi direktori uprkos jasnim preporukama komisije. Takođe, doneta je odluka da se obrazuje nova komisija za izbor direktora javnih preduzeća.
U svojim foteljama ostali su Nenad Krčum u Direkciji i Vladimir Krstin u Vodovodu, dok je novi direktor javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Vladimir Kulagić. Vladanu Tašiću istekao je mandate vršioca dužnosti direktora Parking servisa, ali ga je skupština ponovo izabrala na to mesto do okončanja konkursa. Ostavke su podneli Zoran Zdravković direktor Gradske stambene agencije, Kristijan Đurić direktor Čistoće i Tatjana Đurić direktorka Televizije Smederevo. Umesto njih za vršioce dužnosti direktora imenovani su Jovan Đokić u Gradskoj stambenoj agenciji, Vladimir Đuričić u Čistoći i Jelena Milosavljević u Televiziji Smederevo. Ostali vršioci dužnosti direktora ostaju na svojim mestima do okončanja novog konkursa, iako među novopostavljenim, ali i straim kadrovima ima onih koji nisu prošli komisiju za izbor direktora. Odbornicima je uskraćeno objašnjenje zbog čega pojedinci, koje je komisija predložila, nisu imenovani za direktore, iako su zadovoljili sve uslove konkursa.
Poslednja u nizu tačaka koje su usvojene nakon, takođe objedinjene rasprave, jesu finansijski izveštaji I izveštaji o stepenu realizacije programa poslovanja za prošlu godinu sedam gradskih javnih preuzeća. Prošlu godinu sa gubitkom su završili Parking servis i Pijace, a član Gradskog veća Milan Lukić najavio je da će u cilju racionalizacije i efikasnosti ponovo biti izvršena preraspodela radnika i otpuštanje viška zaposlenih. Pre glasanja po ovoj tački dnevnog reda, utri i po sata nakon ponoći, jednoj odbornici SNS-a je pozlilo zbog čega je morala da intereveniše i hitna pomoć. Nakon toga odbornici opozicione Demokratske stranke, a za njima i Demokratske stranke Srbije napustili su sednicu.

-Demokratska stranka napustiće ovu sednicu, jer ne želimo da učestvujemo u ovakvom vođenju sednice i na taj način ugrozimo zdravlje ostalih odbornika – naveo je Andreja Pavlović.

-Ovakav rad više nema smisla. Pozivam na savest predsednika Skupštine koji može da prekine sednicu. Mi nećemo više da učestvujemo u diskusijama, trudili smo se koliko smo mogli, ali protiv ovakve sile koja nema granice ne možemo više da se borimo – rekao je Saša Radosavljević.

Nakon ove odluke opozicije proglašena je pauza jer nije bilo kvoruma. Ubrzo je sakupljeno 37 odbornika koji su izglasali ovu, a bez rasprave i preostalih devet tačaka dnevnog reda. Tako je javnost ostala uskraćena za detaljnije objašnjenje o pokretanju inicijative za promenu statusa Direkcije za izgradnju, ali i informacije o poplavama koje su u maju pogodile i jedan deo Smedereva.

U nizu kadrovskih rešenja, četiri sata nakon ponoći izabran je i Radiša Mijailović za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja, jer je, kako je saopštio predsednik dosadašnja direktorka Vesna Ivković podnela ostavku. Za nove članove Gradskog veća izabrani su Zoran Mišeljić i Vesna Stefanović, a ostavke u gradskoj vladi podneli su Ivica Jeftić i Gradimir Radojković. Novi sekretar skupštine biće Milica Vračar, diplomirana pravnica, zaposlena u Gradskoj upravi.