Nušićevi dani: Naša publika… naši sugrađani


23. mart 2015. KULTURA – Grad Smederevo već tridesetjednu godinu, ove godine po tridesetdrugi put, živi sa svojim festivalom i manifestacijom kulture koja je posvećena velikom komediografu Branislavu Nušiću. Naši sugrađani prihvatili su dugogodišnji ponuđeni kulturni događaj koji se ukorenio kao kulturna potreba smederevske publike. Manifestacioni karakter festivala „Nušićevi dani“ nudi poseban koncept programskih sadržaja i izdvaja ga u odnosu na slične festivale u našem gradu, kao i u kulturnom ambijentu Srbije. Svojim karakteristikama naš festival je unapredio pozorišnu realnost u Srbiji, a svakako i u našem gradu. Prednost smederevskog festivala, pored očuvanja i aktuelizovanja dela Branislava Nušića, je i afirmacija savremenih srpskih komediografa. Ustanovljene festivalske nagrade i učešće naše publike u dodeli istih značajnim i uspešnim ostvarenjima dramskih umetnika takođe predstavljaju posebnosti našeg festivala. Učešće naših sugrađana u proceni festivalskih ostvarenja stvorio je fenomen smederevske publike čija iskrena procena ima svoj značaj za glumačka ostvarenja i glumačke publike. Fenomen smederevske publike, nesumnjivost njene procene, izaziva pažnju i pozornost kreativnih potencijala. Naša publika na ovaj način zahteva veće programske i organizacione obaveze nas organizatora kao i uspešnije domete glumaca.

„Nušićevi dani“ kao pozorišni događaj se razvijao iz godine u godinu sa težnjom da ne kopira druge slične festivale. Publika je pratila ovaj festival, utvrdila svoje argumente za njegovo postojanje, ali i predočila zahteve za njegovo napredovanje. Naši sugrađani, festivalska publika, svojim prisustvom godinama potvrđuju značaj ovog pozorišnog događaja za naš grad. Prisustvo velikog broja naših sugrađana predstavama festivala i pažnja sa kojom se prate izvođenja, kao i umetničke bravure glumaca, opravdavaju ostvarenje željenog cilja. Sagledavajući zainteresovanost naše publike kojom je pratila, prethodnih godina, selektovanu produkciju možemo biti zadovoljni odabirom dosadašnjeg selktora našeg festivala, dr Dragane Čolić Biljanovski, profesora Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda. Postojanje zadovoljstva smederevske publike je podstrek i svakako izazov više za sve nas. Potvrđeni koncept festivala od naše publike je naravno i obaveza da ubuduće težimo novim programskim osveženjima. Nova unapređenja su svakako obaveza svih nas u Smederevu.

Posle tridesetjedne godine postojanja festivala „Nušićevi dani“ formiran je inspirativni kreativni potencijal stvaralaca, stručne kritike i naravno medija. Uravnoteženim, kompetentnim i kvalitetnim odabirom predstava pružala se mogućnost našim sugrađanima da dodeljuju najviše ocene publike. Smederevska publika iskrenom procenom i aplauzima darivala je razigrana i smehotvorna izvođenja pozorišnih ansambala. Zapažena glumačka ostvarenja naši verni gledaoci su sa pravom ocenili visokom ocenama svake festivalske večeri. Procene festivalskih predstava, od strane naše publike, sa značajnom pažnjom pratili su i članovi stručnih žirija kao i predstavnici medija.

Prihvatajući različite kreacije i interpretacije naša publika je potvrdila uverenje da je Nušić, odista naš savremenik i danas zaista aktuelan. Savremeni dramski pisci Srbije, koji su na tragu velikog komediografa, prožimaju prošlo i sadašnje i potvrđuju staru narodnu, da iver ne pada daleko od klade.

Nušić kao duboki i dalekosežni pisac, kao komediograf, i njegovi, na tragu, savremeni dramski pisci i dalje se bave temama našeg mentaliteta i naše negativne filozofije. Sve ovo je rukovodilo našu publiku-naše sugrađane da zdušno prihvataju raskrinkavanja, na daskama koje život znače, sopstvenog okruženja ali intimnog shvatanja onog što zovemo naš čovek, naš svet… naš mentalitet. Dalekosežnost Nušića i prisutnost istaknutih savremenih dramatičara upućuju nas na taktiku i strategiju scenskih dostignuća prema publici koja komediju danas ne doživljava kao puku zabavu.

Naša publika, naši sugrađani to već odavno znalački procenjuju, hvale ili kude, vesele se ili žale, ali svakako da znaju šta žele i šta traže.

Uticaj festivala „Nušićevi dani“ značajan je za našu publiku i nesporan je u njenoj podršci. Svakako da njegovu nespornost moramo da podržavamo drugačije i da malo pobegnemo od našeg mentaliteta pa neka to bude i u vreme, da je nazovemo narodski, oskudacije. Mada i u prethodnim godinama nismo baštinili festivalski berićet ali smo zdušno sve činili za našu vernu publiku.

Smederevska publika, stručna javnost, kreatori festivala, stručni saradnici žele i očekuju dalje poboljšanje programskog koncepta i festivalske strategije. Naravno da tokovi budućih festivala, pre svega zbog naših sugrađana, naše publike moraju imati i korektniju, obavezujuću i profesionalniju podršku svih struktura vlasti. Nakon već tridesetdve godine postojanja festivala, stvorene tradicije, svakako treba zakoračiti u institucionalizaciju i novu programsko-organizacionu formu profesionalnog oblika. Začetim osnivanjem novog oblika profesionalnih pozorišnih aktivnosti u našem gradu, u okrilju imena Branislava Nušića velikog srpskog komediografa i našeg nekadašnjeg sugrađanina, ostvarile bi se davnašnje želje mnogih generacija nekad, a i danas. Promenimo naš odnos da ostvarimo davnašnje težnje, a sve na dobrobit naše verne publike-naših sugrađana.

Sava Đuričić,

umetnički direktor Festivala 32. „Nušićevi dani“