Nova oprema za sređivanje travnjaka


27. maj 2011. PRIVREDA – JP Komunalac nabavilo je novu mašinu za košenje trave koja će u mnogome olakšati rad na uklanjanju korova i košenju trave u parkovima. Mašina takodje poseduje priključak i za čišćenje snega što će takođe pomoći u radu zimskoj služni kada za to bude bilo potrebe.

Ovih dana prošireno je postojeće prihvatilište za pse lutalice sa još 20 bokseva,u koje su postavljene 52 kućice. Novi objekat poseduje vodu i kanalizaciju i napravljen je od čvrstog materijala. Trenutno se u prihvatilištu nalazi 75 pasa lutalica.