Narodna biblioteka Smederevo na osmom Biblionetu


12. jun 2014. KULTURA – Osmi godišnji stručno-naučni skup Zajednice matičnih biblioteka Srbije BIBLIONET 2014, održan je u Novom Sadu od 5. do 7. juna 2014. godine, na temu „Digitalne kolekcije u bibliotekama Srbije“.

To je bio najznačajniji skup javnih biblioteka koji okuplja naučne radnike i stručnjake u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti, iz svih biblioteka u Srbiji. Ovom prilikom biblioteke su prikazale svoje digitalne kolekcije elektronskim prezentacijama i stručnim radovima koji će biti publikovani u zborniku.

Gost „Biblioneta“ ove godine je bio Marsin Verla, vođa tima za digitalne biblioteke u Centru za super-računarstvo i umrežavanje, iz Poznanja u Poljskoj. U okviru programa dekanu Filološkog fakulteta u Beogradu, prof. dr Aleksandri Vraneš dodeljena je prestižna nagrada „Đura Daničić“.

Skup su pozdravili specijalni savetnik ministra kulture i informisanja za informacionu delatnost i digitalizaciju Zoran Perović, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije i predsednik Zajednice matičnih biblioteka Srbije Svetlana Jančić, kao i direktor Gradske biblioteke u Novom Sadu Dragan Kojić.

Elektronske prezentacije viđene su u radnom delu „Biblioneta“. Na ovaj način su svoje digitalne kolekcije predstavile Narodna biblioteka Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Biblioteka grada Beograda, Biblioteka Matice srpske, Gradska biblioteka Novog Sada, Muzej istorije Jugoslavije, biblioteke iz Čačka, Kruševca, Jagodine, Pirota, Dimitrovgrada, Kragujevca, Kraljeva, Smedereva, Požarevca, Niša, Kikinde, Obrenovca, Prokuplja.

Bogate Digitalne kolekcije zavičajne građe u Narodnoj biblioteci Smederevo predstavile su bibliotekari Dragana Lazić i Sofija Grba. Reč je o digitalizaciji dela zavičajnog fonda, koji je prvi prenet u digitalnu formu u okviru projekta i uz podršku Ministarstva kulture RS i Narodne biblioteke Srbije. Pored digitalne kolekcije neknjižne građe pod nazivom Smederevo na starim razglednicama, predstavljene su i bogate kolekcije monografskih publikacija (92 naslova), digitalna kolekcija periodike (5 naslova) i 7 naslova smederevskih serijskih publikacija koji su sačuvani u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu i kao preformatirana građa prvi put dostupni istraživačima, a uskoro će biti uključeni u digitalnu kolekciju novina i časopisa.